Opintotuki

Opintotuen tavoitteena on opintojen aikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Ministeriö kehittää opintotukijärjestelmää koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta ja valmistelee mm. opintotukeen liittyvät lakiehdotukset ja talousarvion eduskunnan päätettäväksi.

 • Linjaukset ja kehittäminen »

  Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

 • Opintotukijärjestelmä »

  Opintojen aikana maksettava opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

 • Lainsäädäntö »

  Keskeiset opintotukea koskevat lait ja asetukset

 • Rahoitus »

  Opintotuen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa.

 • Opintotukitilastot »

  Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää valmistelussa mm. opiskelijoiden toimeentuloon ja elämäntilanteeseen liittyvää tutkimus- ja tilastotietoa.

 • Muutoksenhaku- ja asiantuntijaelimet »

  Asiantuntijatukena opintotukikysymyksissä on opintotukiasiain neuvottelukunta. Muutoksenhakulautakunta ratkaisee valituksia.