Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet halutaan saada kaikkien ulottuville helposti. Tiedon ja sopivien palvelujen löytämiseksi kehitetään sähköisiä palveluja. Palvelukokonaisuus yhdistää koulutustarjonnan, ohjauspalvelut ja tietoa työmarkkinoista.

Palveluja ja toimintatapoja kehitetään osana jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa. Suurimman osan uusista palveluista ja toimintatavoista on tarkoitus olla käytössä vuoden 2025 lopulla.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma tukee osaamisen uudistamista. 

Ohjelma koostuu 

 • koko koulutusjärjestelmän kattavan ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta 
 • kaikki korkeakoulut kattavasta korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelmasta (Digivisio 2030).

Jatkuvan oppimisen digitaaliset palvelut

Tavoitteena on, että uusien palvelujen avulla ihmiset voivat helpommin kartoittaa tilanteensa sekä saada tietoa koulutus- ja työmahdollisuuksista ja ohjausta päätösten tueksi. Digitaaliset palvelut tukevat myös ennakointia ja tiedon hyödyntämistä.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus muodostuu 

1. toisiinsa kytkeytyvistä älykkäistä sähköisistä palveluista, kuten 

 • osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalveluista 
 • työvälineistä ohjauksen tueksi
 • koulutuksen haku- ja tarjontapalveluista

2. tietovarannoista, kuten

 • osaamisen tietovarannoista 
 • koulutustarjonnan tietovarannoista
 • työpaikkatietovarannoista
 • työmarkkinatietovarannoista

Palvelut tukevat osaavan työvoiman saatavuutta, kohtaantoa ja työmarkkinoiden toimivuutta.  Kertyvää dataa voidaan hyödyntää mm. työllisyystoimien kohdentamisessa ja opiskelemaan tai töihin hakevien palvelemisessa. Esimerkiksi työpaikkailmoitusten vaatimusten ja oman osaamisen pohjalta ihmisiä voitaisiin ohjata heille hyödyllisten ja sopivien opiskelumahdollisuuksien äärelle.   

Palvelukokonaisuus tukee myös monialaisten palveluiden kehittymistä, koulutuksen saatavuutta, kansalaisille ja työnantajille suunnattujen ohjauspalvelujen kehittämistä, koulutus- ja työllisyyspalvelujen verkostoja alueilla sekä uusien palvelurakenteiden toimintaa (ml. jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toiminta).

Palvelujen suunnittelu ja toteutus 

Jatkuvan oppimisen digitaaliseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut rakennetaan vaiheittain vuosien 2021–2025 aikana. Palveluiden rakentaminen ja käyttöönotto edellyttää toimintatapojen muutosta sekä lainsäädännön päivittämistä.

Suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ovat

 1. kokonaisarkkitehtuurin määrittäminen
 2. lainsäädäntömuutostarpeen selvittäminen ja muutosten valmistelu sekä toteutus
 3. uusien digitaalisten palveluiden ja palvelupolkujen rakentaminen
 4. tiedolla johtamisen toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto 
 5. palvelukokonaisuuden käyttöönoton ja kehittämisen edellyttämän toimintatapamuutoksen tukeminen  

Uudet palvelut ja niihin liittyvät toimintatavat valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, korkeakoulujen Digivisio 2030-hankkeen, Opetushallituksen, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen ja eri koulutustoimijoiden kanssa. Myös sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen varmistetaan.

Palvelukokonaisuus rahoitetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. 

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma ja kestävä kasvu

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Digitalisaatio-ohjelma liittyy sen tavoitteisiin nostaa työllisyyttä ja osaamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi sekä tuoda palvelut kaikkien saataville digitalisaation avulla.

Digitalisaatio-ohjelmaa toteuttavat yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja korkeakoulut (ml. Opetushallitus ja KEHA -keskus).

Lisätietoja

Tomi Kytölä, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330293   Sähköpostiosoite:


Tiina Salminen, johtava asiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Ohjausyksikkö ( OHJY ) Puhelin:0295163102   Sähköpostiosoite: