Taiteen ja kulttuurin valtionavustuksiin perustuva rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtionavustuksilla mm. kansallisten kulttuurilaitosten toiminta- ja tilakustannuksia ja niillä tuetaan taiteen ja kulttuurin toimialan järjestöjä sekä taiteellista ja muuta kulttuurista toimintaa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Yli puolet koko taide- ja kulttuuripolitiikan toimialan määrärahoista jaetaan valtionavustuksina ja apurahoina.  Avustusten myöntämistä säätelee valtionavustuslaki.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi valtionavustuksia jakavat lisäksi Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto. Lisäksi eräille toimialan yhteisöille ja säätiöille on annettu edelleen jaettavaksi tiettyyn tarkoitukseen tai rajatulle hakijajoukolle kohdennettuja avustuksia.

Avustusmäärärahoista lähes puolet ohjautuu kansallisille kulttuurilaitoksille eli Kansallisoopperan ja baletin, Kansallisteatterin ja Kansallisgallerian toimintaan ja tilakustannuksiin.