Rahoitus: kirkollisasiat

Kuva: Juha Tuomi / Rodeo.fiOpetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa valtion talousarviosta määrärahoja mm. uskonnollisille yhdyskunnille myönnettäviin avustuksiin sekä korvauksiin, joita maksetaan kirkolle sen laissa määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

 

Verotuloja ja valtionavustuksia

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet maksavat seurakunnalleen kirkollisveroa. Muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla ei ole verotusoikeutta. Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat rahoittavat toimintaansa pääasiassa lahjoituksilla, jäsenmaksuilla ja omalla varainhankintatoiminnalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille valtionavustuksia laskennallisin perustein niiden jäsenmäärän mukaan.

Myös ortodoksisen kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon toimintamenoihin ministeriö myöntää valtionavustusta.

Korvauksia yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta

Evankelis-luterilaiselle kirkolle on säädetty laissa yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden hoitamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sille valtion rahoitusta. Valtion rahoitus korvaa aiemmin käytössä olleen seurakuntien osuuden yhteisöveron tuotosta.

Valtion rahoitus myönnetään vuosittain kirkon keskusrahastolle. Rahoituksen jakamisesta edelleen seurakunnille ja seurakuntayhtymille säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

Lisätietoja

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite: