Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimuksia koskevat ohjeet

Hallitusohjelma ja hallituksen toimintasuunnitelma määrittelevät koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset. Eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamien strategisten tavoitteiden ja lainsäädännön lisäksi korkeakouluja ja tiedelaitoksia ohjataan niiden ja ministeriön välisillä sopimuksilla.

Korkeakoulut sekä tiedelaitokset ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät nelivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut. Korkeakoulujen neuvotteluissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, korkeakoulukohtaiset toimenpiteet ja tutkintotavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Sopimuksessa (voimassa oleva vuosille 2021-2024) määritellään myös tavoitteiden toteutumisen raportointi. Sopimuksessa keskitytään vain muutamiin keskeisiin asiakokonaisuuksiin. Ministeriön muilla ohjauskeinoilla kannustetaan ja sitoutetaan muihin keskinäistä vuorovaikutusta edellyttäviin asioihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksessa ovat Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus ja Varastokirjasto. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy niiden kanssa vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteet sekä talousarvioon esitettävät määrärahat. Sopimuksen runko on myös tiedelaitosten osalta nelivuotinen. 

Jorma Karhu, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330139   Sähköpostiosoite:


Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330223   Sähköpostiosoite:

Soili Vasikainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330171   Sähköpostiosoite: