Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimuksia koskevat ohjeet

Hallitusohjelma ja hallituksen toimintasuunnitelma määrittelevät koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset. Eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamien strategisten tavoitteiden ja lainsäädännön lisäksi korkeakouluja ja tiedelaitoksia ohjataan niiden ja ministeriön välisillä sopimuksilla.

Korkeakoulut sekä tiedelaitokset ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät nelivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut. Korkeakoulujen neuvotteluissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, korkeakoulukohtaiset toimenpiteet ja tutkintotavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden toteutumisen raportointi. Sopimuksessa keskitytään vain muutamiin keskeisiin asiakokonaisuuksiin. Ministeriön muilla ohjauskeinoilla kannustetaan ja sitoutetaan muihin keskinäistä vuorovaikutusta edellyttäviin asioihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksessa ovat Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus ja Varastokirjasto. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy niiden kanssa vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteet sekä talousarvioon esitettävät määrärahat. Sopimuksen runko on myös tiedelaitosten osalta nelivuotinen. Seuraava sopimuskausi on vuosille 2020-2023.

Jorma Karhu, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139  


Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330223  

Mirja Vihma, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330326