Hyppää sisältöön

Lapsen tuen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja inkluusion edistämisestä kehittämisehdotuksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2022 10.04
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksia lapsen tuen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja inkluusion edistämistoimista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Työryhmän ehdotus luovutettiin perjantaina 4.11. opetusministeri Li Anderssonille. Selvitys on osa hallituksen Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

Työryhmän mukaan inkluusion käsitettä ja toimeenpanoa tulisi selkeyttää varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Inklusiivisuuden periaatteen mukaisesti oppimisen tuki toteutetaan ensisijaisesti siten, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävää ja oikea-aikaista tukea omassa lähiympäristössään. Tämä edellyttää riittäviä tukeen kohdennettavia resursseja.

Inklusiivisen tuen toteuttaminen ei kuitenkaan edellytä pienryhmistä tai erityisluokista luopumista silloin, kun lapsen etu sitä vaatii.

Työryhmä ehdottaa, että selvitettäisiin tarkemmin, miten nykyisen lainsäädännön mukainen inklusiivinen varhaiskasvatus ja opetus kunnissa toteutuu.

Oppimisen tuen tarpeiden varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäiseviä pedagogisia käytäntöjä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa tulee vahvistaa. On tärkeää, että kehittämistoimia kohdennetaan yleisen tuen toteuttamiseen sekä opetuksen eriyttämiseen. Myös vaativien tuen tarpeiden osalta tarvittavan monialaisen tuen kehittämistoimia ja yhteistyötä tulee edelleen jatkaa pitkäjänteisesti. Tuen ja inkluusion johtamista tulee vahvistaa.

– Oppimisen tuen uudistaminen on mielestäni ensi vaalikauden tärkein koulutuspoliittinen tehtävä. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen. Tuen toteuttamisen muodossa on lähdettävä aina liikkeelle lapsen yksilöllisestä edusta. Tämä raportti antaa eväitä tuen uudistamistyölle, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Alle kolmevuotiaiden lasten tuen tarpeen tunnistamiseen, dokumentointiin ja tuen toimenpiteiden toteuttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Alle kolmevuotiaiden lasten kehitykselliset erityistarpeet ja pedagogiikka tulee samalla huomioida varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä varhaiskasvatuksen tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa. Varhaiskasvatuksen tuen tilastointia ja tiedontuotantoa kehitetään.

Kehittämisehdotuksiin kuuluu myös esi- ja perusopetuksen tuen kokonaisuuden selkeyttäminen perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa. Työryhmä on tunnistanut ja nostanut kattavasti esiin muutostarpeet, joita voimassaolevaan esi- ja perusopetuksen sääntelyyn sisältyy.

Tuen työryhmän loppuraportin sisältämät kehittämisehdotukset on tarkoitettu seuraavan hallitusohjelman valmistelun pohjaksi, kun varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tulevia kehittämisen linjauksia tehdään.

Lisätietoja: 

  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258
  • varhaiskasvatus: opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 02953 30365
  • esi- ja perusopetus: opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 02953 30058
  • opetusministerin haastattelupyynnöt: erityisavustaja Anna Lemström, [email protected], puh. 02953 30353

Kohti inklusiivista varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta: Oikeus oppia - Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus