Lausuntokierrokset ja kuulemiset

Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii sidosryhmiltä näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia valmisteilla olevista asioita mm. pyytämällä lausuntoja ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia. Ministeriön sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset.

Parhaillaan käynnissä olevat opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämät lausuntokierrokset ja kuulemistilaisuudet listataan sivulle valtioneuvoston hankehallinnan tiedoista.