Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö

Nuorille tarkoitetut työpajat ovat osa nuorisotakuuta, jossa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa toimintaa.

Nuorten työpajat

Nuorten työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Työpajalle voi hakeutua suoraan tai esimerkiksi oman paikkakunnan TE-toimiston, sosiaalitoimiston tai Ohjaamon kautta. Nuorten työpajatoiminta perustuu valmennukseen, johon nuori osallistuu omien edellytystensä mukaan yhdessä laaditun henkilökohtainen valmennussuunnitelma pohjalta. Työpajat ovat toiminnallisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä.

Nuorten työpajatoimintaa järjestävät muun muassa kunnat, yhdistykset ja säätiöt. Työpajatoimintaa on yli 90 prosentissa Manner-Suomen kunnista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa työpajatoiminnan kehittämisestä ja avustaa toimintaa aluehallintoviraston kautta jaettavilla valtionavustuksilla. Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt nuorten työpajan valtionavustuskelpoiseksi.

Muutokset työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuteen on ilmoitettava viimeistään 31.12.2023 mennessä oheisella lomakkeella.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Kunnat päättävät, järjestävätkö ne etsivää nuorisotyötä. Nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivää nuorisotyöntekijöiden palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla.

Aikalisä-toiminta

Aikalisä-toiminta tarjoaa tukea ja apua asevelvollisuusikäisille miehille sekä niille naisille, jotka haluavat vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Aikalisä-toiminta tarjoaa nuorelle tukea ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen suorittamisen aikana tai päättyessä.

Aikalisä-toiminta tekee yhteistyötä puolustusvoimien, siviilipalveluksen, sosiaalityön, terveystoimen sekä asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun ja työhön liittyvien ja KELAn ja Valtiokonttorin palvelujen kanssa. Toiminta on koko maan kattavaa ja toimintaa ylläpitävät kunnat tai kuntien kanssa sopimuksen tehneet organisaatiot. Valtakunnallisesta koordinaatiosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja –politiikan vastuualue.

Aikalisä-toiminta osallistuu kutsuntoihin tarjoamalla nuorelle mahdollisuuden keskustella häntä askarruttavista asioista, jotka liittyvät asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen palveluksen suorittamiseen sekä aikaan ennen sitä tai kun palvelus päättyy tai keskeytyy. Aikalisä-toiminta osaltaan täydentää puolustusvoimien ja siviilipalveluksen nuorelle palveluksen suorittamiseen tarjoamaa apua.

Aikalisä-toimintaa toteutetaan mm. nuorisolain etsivän nuorisotyön säännösten mukaan; kts. nuorisolaki 1285/2019, 10-12 §:t sekä muiden toimialojen yhteistyötä koskevien lakipykälien mukaan.

Lisätietoja

Merja Hilpinen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330418   Sähköpostiosoite:


Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330332   Sähköpostiosoite: