Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2020 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman vuosille 2020-2023 ja se on osa ministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.  

Kehittämisohjelmassa julkaistiin keväällä 2021 osaamisen kuvaukset tieto- ja viestintäteknologiselle osaamiselle, medialukutaidolle ja ohjelmointiosaamiselle. Osaamisen kuvaukset pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kuvausten kehittämisestä vastaavat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Opetushallitus.

Tutustu kuvauksiin sivulla www.uudetlukutaidot.fi. 

Perusopetukseen tuotettiin vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on laadittu hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset. Kuvauksilla edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa kautta maan.

Kuvaukset on johdettu tukimateriaaliksi varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteista. Ne eivät ole velvoittavia vaan niiden tarkoitus on tukea opettajien työtä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien toteuttamisessa ja niitä voi käyttää apuna paikallisten opetussuunnitelmien kehittämisessä.

Osaamisen kuvaukset käyttöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä 2021 erityisavustusta 46 kehittämishankkeelle. Hankkeissa pilotoidaan osaamisen kuvauksia vuosina 2021–2022. Valtionavustusta myönnettiin kaksi miljoona euroa yhteensä 22:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle sekä esi- ja perusopetuksen 24:lle järjestäjälle. 

Vuosina 2021-2022 kehittämisohjelmassa tuotetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tueksi osaamisen kuvauksiin perustuvia cc-lisensöityjä esimerkkisisältöjä sekä koulutuksia. Ohjelmassa toteutetut oppimateriaalit julkaistaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa ja ne koostetaan www.uudetlukutaidot.fi -sivustolle.

Kehittämisohjelman ohjaus

Kehittämisohjelman toteutusta varten syksyllä 2020 kutsuttiin koolle medialukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian projektiryhmät, joilla on ollut keskeinen rooli ohjelman valmistelussa ja toteutuksessa. Kumpaankin projektiryhmään kutsuttiin noin kymmenen asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Lisäksi kuvausten kehittämisessä tavoitettiin alueellisesti asiantuntijoita, varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä ja toteuttajia sekä lapsia ja nuoria.
Kehittämisohjelmaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.