Muotoilu ja arkkitehtuuri

Muotoiluohjelmalla edistetään laajalti muotoilun käyttöä ja soveltamista. Arkkitehtuuripolitiikalla toteutetaan oikeutta hyvään rakennettuun ympäristöön ja sen vaalimista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee muotoilua ja arkkitehtuuria mm.  valtionavustuksilla.

 

Muotoilu

Kansallisen muotoiluohjelman tavoitteena on muotoiluosaamisen vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen. Muotoile Suomi -ohjelma (2013) valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee muotoilun valtakunnallisia yhteisöjä myöntämällä harkinnanvaraisia valtionavustuksia kulttuuripoliittisesti merkittävään toimintaan. Suurimmat tuen saajat ovat Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry ja visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry.  Muotoilua tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Muotoilun asiantuntijaelimenä toimii valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta.

Arkkitehtuuri

Valtion arkkitehtuuripolitiikan tavoite on tukea hyvän rakennetun ympäristön syntyä ja vaalimista sekä edistää korkeatasoista arkkitehtuuria.  Sekä julkisessa että yksityisessä rakentamisessa pyrkimyksenä on myös varata osa rakennuskustannuksista taidehankintoihin ns.  prosenttiperiaatteen mukaisesti.

Suomen ensimmäinen kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (Apoli) valmistui vuonna 1998. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ympäristöministeriön kanssa asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Suomelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee rakennustaiteen valtakunnallisia yhteisöjä myöntämällä harkinnavaraisia valtionavustuksia kulttuuripoliittisesti merkittävään toimintaan.  Rakennustaidetta tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ARCHINFO on arkkitehtuurin alaa yhdistävä toimija, joka tuottaa, välittää ja kokoaa tietoa arkkitehtuurista. Se toimii arkkitehtuuripolitiikan ja –kasvatuksen asiantuntijana sekä edistää kulttuurivientiä ja suomalaista arkkitehtuuria koskevan tiedon kansainvälistämistä.

Arkkitehtuurin asiantuntijaelimenä toimii valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta.

Arkkitehtuurikilpailut

Opetus- ja kulttuuriministeriö edustaa valtiota merkittävissä arkkitehtuurikilpailuissa. Arkkitehtuurikilpailujen kautta toteutettuja kansalliseen kulttuuriin liittyviä rakennushankkeita ovat mm. Musiikkitalo ja Keskustakirjasto.  

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 julkaistiin tammikuussa 2022.

Apoli2020-ohjelman valmistelu

Lisätietoja