Muotoilu ja arkkitehtuuri

Muotoiluohjelmalla edistetään laajalti muotoilun käyttöä ja soveltamista. Arkkitehtuuripolitiikalla vahvistetaan rakennetun ympäristön laatua ja tuetaan sen vaalimista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee muotoilua ja arkkitehtuuria mm. valtionavustuksilla.

 

Muotoilu

Tavoitteena on muotoiluosaamisen vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee muotoilun valtakunnallisia yhteisöjä myöntämällä harkinnanvaraisia valtionavustuksia kulttuuripoliittisesti merkittävään toimintaan. Suurimmat tuen saajat ovat Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry ja visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry.  Muotoilua tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Muotoilun asiantuntijaelimenä toimii valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuripolitiikan tavoite on tukea hyvän rakennetun ympäristön syntyä ja vaalimista sekä edistää korkeatasoista arkkitehtuuria ja rakennuskulttuuria.  Sekä julkisessa että yksityisessä rakentamisessa pyrkimyksenä on myös varata osa rakennuskustannuksista taidehankintoihin ns.  prosenttiperiaatteen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee arkkitehtuurin alan valtakunnallisia yhteisöjä myöntämällä harkinnanvaraisia valtionavustuksia kulttuuripoliittisesti merkittävään toimintaan.  Arkkitehtuuria tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on arkkitehtuurin alaa yhdistävä toimija, joka tuottaa, välittää ja kokoaa tietoa arkkitehtuurista. Se toimii arkkitehtuuripolitiikan ja –kasvatuksen asiantuntijana sekä edistää suomalaisen arkkitehtuurin arvojen ja osaamisen kansainvälistä tunnettuutta.

Arkkitehtuurin asiantuntijaelimenä toimii valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta.

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma apoli

Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 2022–2035 tavoitteena on parantaa elinympäristön laatua ja vahvistaa rakennettuun ympäristöön vaikuttavien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Sen ytimessä on rakennetun ympäristön ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.

Ohjelman toimeenpanon tueksi on kutsuttu kokoon koordinaatioryhmä. Ryhmään osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Museovirasto ja Archinfo.

Kohti kestävää arkkitehtuuria  -ohjelma on järjestyksessään toinen. Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui vuonna 1998.

Ohjelmalla on sisällöllisiä liittymäkohtia kansainvälisiin arkkitehtuurin alan aloitteisiin ja toimiin, kuten Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen sekä Davosin julistukseen. Uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteyspisteenä toimii Suomessa arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo.

Arkkitehtuurikilpailut

Opetus- ja kulttuuriministeriö edustaa valtiota merkittävissä arkkitehtuurikilpailuissa. Arkkitehtuurikilpailujen kautta toteutettuja kansalliseen kulttuuriin liittyviä rakennushankkeita ovat mm. Musiikkitalo ja Keskustakirjasto.  

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 julkaistiin tammikuussa 2022.

Apoli2020-ohjelman valmistelu

Lisätietoja

Emma Harju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330134   Sähköpostiosoite:


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330209   Sähköpostiosoite: