Kulttuuriperintöstrategia  

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

Kulttuuriperintöstrategian arvoina ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville. Tavoitteena on, että kulttuuriperintöä arvostetaan ja sen suojelu ja vaaliminen ovat kaikkien yhteinen tehtävä.

Strategian lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan voimavarana.

Kulttuuriperintöstrategian laatiminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019). Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee laaditun ehdotuksen pohjalta periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi. 

Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission 2018 hyväksymää eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. Kulttuuriperintöstrategiaa laadittaessa on  hyödynnetty myös kulttuuriympäristöstrategiatyön tuloksia.

Valmistelu

Strategiatyön laatimisen tueksi laaditaan taustaselvitys alkuvuodesta 2021.
Strategiatyön etenemisestä kerrotaan webinaareissa.
Strategian painopisteitä työstetään teematyöpajoissa.

Kevään 2021 aikataulu:
•    5.5. webinaari Taustaselvityksestä kohti teemojen valintaa, tallenne webinaarista
•    11.5. teematyöpaja osana Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö -työpajaa (Museovirasto ja Visit Finland)
•    26.5. teematyöpaja osana Museopäiviä (Suomen museoliitto)
•    16.6. webinaari ja teematyöpaja: Kulttuuriperintö osana kestävän kehityksen ratkaisuja, tallenne webinaarista 

Syksyn 2021 aikataulu:
•    13.8. teematyöpaja osana Valtakunnallisia kotiseutupäiviä (Suomen Kotiseutuliitto)
•    24.9. webinaari Kulttuuriperintö ja talous: pitoa ja vetoa, tallenne webinaarista
•    29.9. teematyöpaja osana Museoalan yleisötyöpäiviä (Suomen museoliitto)
•    29.-30.9. kumppanina Maaseutuparlamentissa (maa- ja metsätalousministeriö)
•    30.9. teematyöpaja osana Kulttuuriympäristöpäiviä (Museovirasto)
•    11.10. työpaja Kulttuuriperinnön siirtäminen ja vaaliminen, ohjelma
•    14.10. teematyöpaja osana Kulttuurinen moninaisuus -seminaaria
•    26.10. teematyöpaja osana Digime-seminaaria (Kansalliskirjasto), lisätietoja
•    9.11. teematyöpaja osana Museoalan Teemapäiviä (Museovirasto)
•   13.12. Kulttuuriperintöstrategia ja kulttuuriperintöbarometri -webinaari (tallenne youtubessa)

Kulttuuriperintöstrategiatyön aloitustilaisuus järjestettiin yhdessä kulttuuriympäristöstrategian päätöstilaisuuden kanssa 26.1.2021.

Ota käyttöön Kulttuuriperinnön keskustelukompassi

Kulttuuriperinnön keskustelukompassi on työkalu yhteisöille kulttuuriperintöä käsitteleviin työpajoihin. Keskustelukompassi on laadittu työskentelyn tueksi jäsentämään keskustelua ja auttamaan keskustelun tulosten koostamisessa. 

Hyödyntämällä keskustelukompassia ja lähettämällä vastaukset Webropolin kautta yhteisöt osallistuvat keskusteluun ja vaikuttavat osaltaan kulttuuriperintöstrategian muotoutumiseen. 

Vastausaika on päättynyt 15.10.2021. Voit hyödyntää kulttuuriperinnön keskustelukompassia myös jatkossa kulttuuriperinnöstä keskusteltaessa. 

Aineistot:

Kulttuuriperintökompassi lapsille ja nuorille

Keskustelukompassi on laadittu jäsentämään keskustelua ja auttamaan keskustelun tulosten koostamisessa kulttuuriperintöä käsitteleviin työpajoihin esimerkiksi osana oppituntia tai harrastusryhmää. Keskustelukompassi on suunnattu noin 10–16-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Vastausaika on päättynyt 15.10.2021. Voit hyödyntää kulttuuriperinnön keskustelukompassia myös jatkossa kulttuuriperinnöstä keskusteltaessa.

Aineistot:

Kulturárbbi sagastallankompássa

Kulturárbbi sagastallankompássa lea gárvvistuvvon bargama doarjjan lađastit sagastallama.

Vástidanáigi lea nohkan 15.10.2021. Sáhtát ávkkástallat kulturárbbi ságastallankompássa maiddái boahttevuođas kulturárbbis ságastaladettiin.

Materiálat davvisámegillii:

Kulturárbbi ságastallankompássa mánáide ja nuoraide

Ságastallankompássa lea gárvvistuvvon lađastit ságastallama ja veahkehit ságastallanbohtosiid čohkkemis kulturárbbi guoskevaš bargobájiin ovdamearkka dihtii oassin oahppodiibmui dahje áiggeádjejovkui. Ságastallankompássa lea oaivvilduvvon sullii 10–16-jahkásaš mánáide ja nuoraide.

Vástidanáigi lea nohkan 15.10.2021. Sáhtát ávkkástallat kulturárbbi ságastallankompássa maiddái boahttevuođas kulturárbbis ságastaladettiin.

Materiálat davvisámegillii:

Ota logo käyttöön

Kulttuuriperintötilaisuuksien järjestäjät voivat saada käyttöönsä Kulttuuriperintö 2030 -tunnuksen. Tunnusta voi käyttää   

  • kuvituskuvana mediassa, kun aihe liittyy kulttuuriperintöön tai kulttuuriperintöstrategiaan 
  • jos kyseessä on voimassa oleva tai tuleva virallinen kumppanuus kulttuuriperintöstrategiaan liittyen (yhteishanke, seminaari, kampanja). 

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269