Kulttuuriperintöstrategia  

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

Ohjausryhmän ja työryhmän ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi julkistettiin 18.5.2022. Kulttuuriperintöstrategian arvoina ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville. Tavoitteena on, että kulttuuriperintöä arvostetaan ja sen suojelu ja vaaliminen ovat kaikkien yhteinen tehtävä.

Strategian lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan voimavarana.

Seuraavat vaiheet

Valmistelu

Strategiatyön laatimisen tueksi laadittiin taustaselvitys alkuvuodesta 2021.
Strategiatyön etenemisestä kerrottiin webinaareissa. Strategian painopisteitä työstettiin teematyöpajoissa.

Tallenteita:

Kulttuuriperinnön keskustelukompassi:

Kulttuuriperintökompassi lapsille ja nuorille:

Kulturárbbi sagastallankompássa:

Kulturárbbi ságastallankompássa mánáide ja nuoraide:

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269