Kulttuuriperintöstrategia  

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

Kulttuuriperintöstrategian laatimisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät ohjausryhmä ja työryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on lisäksi linjata strategian keskeisistä periaatteista ja asiakokonaisuuksista. Työryhmä valmistelee strategiaehdotuksen ohjausryhmän hyväksyttäväksi, vastaa hankkeen viestinnästä sekä vastaa sidosryhmäyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista. 

Kulttuuriperintöstrategiaa työstetään laaja-alaisissa osallistavissa teematyöpajoissa vuoden 2021 aikana. Tervetuloa mukaan strategiatyöhön!

Osallistu ja seuraa valmistelua

Strategiatyön laatimisen tueksi laaditaan taustaselvitys alkuvuodesta 2021.
Strategiatyön etenemisestä kerrotaan webinaareissa.
Strategian painopisteitä työstetään teematyöpajoissa.

Kevään aikataulu:
•    5.5. webinaari Taustaselvityksestä kohti teemojen valintaa, tallenne webinaarista
•    11.5. teematyöpaja osana Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö -työpajaa (Museovirasto ja Visit Finland)
•    26.5. teematyöpaja osana Museopäiviä (Suomen museoliitto)
•    16.6. webinaari ja teematyöpaja: Kulttuuriperintö osana kestävän kehityksen ratkaisuja, tallenne webinaarista 

Syksyn aikataulu (päivittyy):
•    13.8. teematyöpaja osana Valtakunnallisia kotiseutupäiviä (Suomen Kotiseutuliitto)
•    24.9. webinaari Kulttuuriperintö ja talous: pitoa ja vetoa, tallenne webinaarista
•    29.9. teematyöpaja osana Museoalan yleisötyöpäiviä (Suomen museoliitto)
•    29.-30.9. kumppanina Maaseutuparlamentissa (maa- ja metsätalousministeriö)
•    30.9. teematyöpaja osana Kulttuuriympäristöpäiviä (Museovirasto)
•    11.10. työpaja Kulttuuriperinnön siirtäminen ja vaaliminen, ohjelma ja ilmoittautumislinkki
•    14.10. teematyöpaja osana Kulttuurinen moninaisuus -seminaaria
•    26.10. teematyöpaja osana Digime-seminaaria (Kansalliskirjasto), lisätietoja
•    Marraskuu 2021 työpaja Tulevaisuuden kulttuuriperintö
•    9.11. teematyöpaja osana Museoalan Teemapäiviä (Museovirasto)
•   13.12. Kulttuuriperintöstrategia ja kulttuuriperintöbarometri -webinaari, ilmoittautumislinkki

Kulttuuriperintöstrategiatyön aloitustilaisuus järjestettiin yhdessä kulttuuriympäristöstrategian päätöstilaisuuden kanssa 26.1.2021.

Ota käyttöön Kulttuuriperinnön keskustelukompassi

Kulttuuriperinnön keskustelukompassi on työkalu yhteisöille kulttuuriperintöä käsitteleviin työpajoihin. Keskustelukompassi on laadittu työskentelyn tueksi jäsentämään keskustelua ja auttamaan keskustelun tulosten koostamisessa. 

Hyödyntämällä keskustelukompassia ja lähettämällä vastaukset Webropolin kautta yhteisöt osallistuvat keskusteluun ja vaikuttavat osaltaan kulttuuriperintöstrategian muotoutumiseen. 

Vastausaika on päättynyt 15.10.2021. Voit hyödyntää kulttuuriperinnön keskustelukompassia myös jatkossa kulttuuriperinnöstä keskusteltaessa. 

Aineistot:

Kulttuuriperintökompassi lapsille ja nuorille

Keskustelukompassi on laadittu jäsentämään keskustelua ja auttamaan keskustelun tulosten koostamisessa kulttuuriperintöä käsitteleviin työpajoihin esimerkiksi osana oppituntia tai harrastusryhmää. Keskustelukompassi on suunnattu noin 10–16-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Vastausaika on päättynyt 15.10.2021. Voit hyödyntää kulttuuriperinnön keskustelukompassia myös jatkossa kulttuuriperinnöstä keskusteltaessa.

Aineistot:

Kulturárbbi sagastallankompássa

Kulturárbbi sagastallankompássa lea gárvvistuvvon bargama doarjjan lađastit sagastallama.

Vástidanáigi lea nohkan 15.10.2021. Sáhtát ávkkástallat kulturárbbi ságastallankompássa maiddái boahttevuođas kulturárbbis ságastaladettiin.

Materiálat davvisámegillii:

Kulturárbbi ságastallankompássa mánáide ja nuoraide

Ságastallankompássa lea gárvvistuvvon lađastit ságastallama ja veahkehit ságastallanbohtosiid čohkkemis kulturárbbi guoskevaš bargobájiin ovdamearkka dihtii oassin oahppodiibmui dahje áiggeádjejovkui. Ságastallankompássa lea oaivvilduvvon sullii 10–16-jahkásaš mánáide ja nuoraide.

Vástidanáigi lea nohkan 15.10.2021. Sáhtát ávkkástallat kulturárbbi ságastallankompássa maiddái boahttevuođas kulturárbbis ságastaladettiin.

Materiálat davvisámegillii:

Ota logo käyttöön

Kulttuuriperintötilaisuuksien järjestäjät voivat saada käyttöönsä Kulttuuriperintö 2030 -tunnuksen. Tunnusta voi käyttää   

  • kuvituskuvana mediassa, kun aihe liittyy kulttuuriperintöön tai kulttuuriperintöstrategiaan 
  • jos kyseessä on voimassa oleva tai tuleva virallinen kumppanuus kulttuuriperintöstrategiaan liittyen (yhteishanke, seminaari, kampanja). 

Lupapyynnöt ja tiedustelut tunnuksen käytöstä:  riikka.makinen(at)minedu.fi.

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269  


Riikka Mäkinen, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330040