Liikunnan ja urheilun tunnustukset ja ansiomerkit

Kuva: OKM / Pia Mäkinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tunnustuspalkintoja suomalaisille urheilijoille tunnustuksena merkittävästä urheilu-urasta tai huomattavasta urheilusaavutuksesta.

Urheilijaeläkkeet

Ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää ensisijaisesti olympiavoittajille tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta urheilukulttuurin hyväksi. Eläke voidaan myöntää myös tunnustuksena merkittävästä kansainvälisestä urheilijaurasta.

Täysi eläke on 1324,32 euroa kuukaudessa ja osaeläke puolet siitä. Eläkkeestä maksetaan veroa. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan sosiaalinen asema ja verotettavat tulot. Ensimmäiset varsinaiset urheilijaeläkkeet myönnettiin vuonna 2015.

Pro Urheilu -tunnustukset

Tunnustuspalkintoina jaetaan Pro Urheilu -palkintoja sekä Pro Urheilu -mitaleja.

Pro Urheilu -tunnustuspalkinnot ovat suuruudeltaan 20 000 euroa. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää urheilijoille, jotka ovat lajeissaan saavuttaneet kansainvälistä menestystä. Pro Urheilu -mitalit myönnetään tunnustuksena urheilun eri osa-alueiden hyväksi tehdystä työstä.

Ensimmäiset Pro Urheilu -palkinnot myönnettiin vuonna 2000. Ehdotukset tunnustuspalkintojen saajista valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä.

Liikunnan ja urheilun ansiomerkit

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille.

Ansiomerkkiehdotukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön jakovuotta edeltävän 31.10. mennessä.

Ansiomerkit ovat:

1. ansioristi kultaisena ARK
2. ansioristi AR
3. ansiomitali kullatuin ristein AMKR
4. ansiomitali AM

Maksullisia ansiomerkkejä ovat ansioristi kultaisena ARK (350 euroa), ansioristi AR (300 euroa), ansiomitali kultaisin ristein AMKR (50 euroa) ja ansiomitali AM (40 euroa). 

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi on ansiomerkeistä arvokkain ja se voi olla kerrallaan vain kahdellatoista haltijalla.

Piikkarit-palkinto

Piikkarit-palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi.  

Piikkarit-palkinto voidaan myöntää Suomessa pysyvästi toimivalle yhteisölle, ryhmälle, hankkeelle tai henkilölle. Palkinto on myönnetty vuodesta 1995 lähtien.

Liikkuva koulu –palkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain Liikkuva koulu –palkinnot kouluille ja kunnille liikunnallisen toimintakulttuurin ansiokkaasta edistämisestä kouluympäristössä.

Lisätietoja

Hannu Tolonen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330314