Liikunnan ja urheilun tunnustukset ja ansiomerkit

Kuva: OKM / Pia Mäkinen

​​​​​​​Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tunnustuspalkintoja merkittävästä
urheilu-urasta tai huomattavasta urheilusaavutuksesta sekä liikunnan,
​​​​​​​tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.
 

Urheilijaeläkkeet

Ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää ensisijaisesti olympiavoittajille tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta urheilukulttuurin hyväksi. Eläke voidaan myöntää myös tunnustuksena merkittävästä kansainvälisestä urheilijaurasta.

Vuonna 2023 täysi eläke on 1510,95 euroa kuukaudessa ja osaeläke 755,47 euroa. Eläkkeestä maksetaan veroa. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan sosiaalinen asema ja verotettavat tulot. Ensimmäiset varsinaiset urheilijaeläkkeet myönnettiin vuonna 2015.

Liikunnan ja urheilun ansiomerkit

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille.

Ansiomerkkiehdotukset toimitetaan ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected] jakovuotta edeltävän 31.10. mennessä.

Ansiomerkit ovat:

1. ansioristi kultaisena ARK
2. ansioristi AR
3. ansiomitali kullatuin ristein AMKR
4. ansiomitali AM

Maksullisia ansiomerkkejä ovat ansioristi kultaisena ARK (350 euroa), ansioristi AR (300 euroa), ansiomitali kultaisin ristein AMKR (50 euroa) ja ansiomitali AM (40 euroa).

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi on ansiomerkeistä arvokkain ja se voi olla kerrallaan vain kahdellatoista haltijalla.

Pro Urheilu -tunnustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tunnustuspalkintoina jakaa Pro Urheilu -palkintoja sekä Pro Urheilu -mitaleja tunnustuksena urheilun eri osa-alueiden hyväksi tehdystä työstä tai erityisestä kansainvälisestä urheilusaavutuksesta.

Piikkarit- ja Yhdenvertaisuuspalkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuorovuosin Piikkarit- ja Yhdenvertaisuuspalkinnot. Piikkarit-palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinto myönnetään yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi liikunnassa ja urheilussa.

Palkinnot voidaan myöntää Suomessa pysyvästi toimivalle yhteisölle, ryhmälle, hankkeelle tai henkilölle. Piikkarit-palkinto on myönnetty vuodesta 1995 ja Yhdenvertaisuuspalkinto vuodesta 2020 lähtien.

Liikkuvat-palkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodesta 2012 alkaen Liikkuvat-palkintoja esimerkillisestä työstä väestön liikkumisen edistämiseksi eri ikäryhmissä. Palkintoja on myönnetty kunnille, kouluille, varhaiskasvatusyksiköille ja muille toimijoille ansiokkaasta Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu-, Liikkuva aikuinen- ja Ikiliikkuja-toiminnasta.

Lisätietoja

Urheilijaeläkkeet:

Kari Niemi-Nikkola, ylitarkastaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), liikunnan vastuualue (LV)
puh. 0295 330 103
[email protected]

Ansiomerkit:

Hannu Tolonen, erityisasiantuntija
opetus- ja kulttuuriministeriö
nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), liikunnan vastuualue (LV)
puh. 0295 330 314
[email protected]

Pro Urheilu -tunnustukset:

Hannu Tolonen, erityisasiantuntija
opetus- ja kulttuuriministeriö
nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), liikunnan vastuualue (LV)
puh. 0295 330 314
[email protected]

Piikkarit ja yhdenvertaisuus -palkinnot ja Liikkuvat -palkinnot:

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos
opetus- ja kulttuuriministeriö
nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), liikunnan vastuualue (LV)
puh. 0295 330 054
[email protected]