Kirjastoja koskevia lakeja ja asetuksia

Sivulle on koottu lista keskeisistä kirjastoja koskevista laeista ja asetuksista.

Linkit aukeavat Finlex-säädöstietopankkiin, josta säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

 

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016). Laissa säädetään yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista (660/2017). Asetuksessa säädetään yleisten kirjastojen valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Laissa säädetään mm. kirjastojen käyttökustannusten valtionosuudesta ja määräytymisperusteista.

Asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1732/2009). Asetuksessa säädetään mm. kirjastojen perushinnasta.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Laissa säädetään mm. kirjastojen perustamishankkeiden, erityistehtävien ja kehittämishankkeiden valtionavustuksista.

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta  (1766/2009). Asetuksessa säädetään mm. kirjastojen perustamishankkeista.

Laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta (787/2022). Laissa säädetään Saavutettavuuskirjasto Celiasta, joka vastaa näkövammaisten ja muiden tekijänoikeuslain (404/1961) 17 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen lukemisesteisten kirjastopalveluista sekä hoitaa saavutettavan julkaisemisen 
asiantuntijatehtäviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Saavutettavuuskirjasto Celian johtokunnasta ja pistekirjoituksen neuvottelukunnasta (858/2022). 

Laki Varastokirjastosta  (1078/1988). Laissa säädetään tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöönasettamista varten olevasta opetusministeriön alaisesta Varastokirjastosta.

Asetus Varastokirjastosta  (94/1992). Asetuksessa säädetään mm. Varastokirjaston tehtävistä.

Yliopistolaki (558/2009). Laissa säädetään myös Kansalliskirjaston asemasta ja tehtävistä.

Laki yliopistolain voimaanpanosta  (559/2009)

Laki kulttuuriaineistojen tallentamisesta ja säilyttämisestä  (1433/2007). Laissa säädetään mm. painotuotteen sekä ääni- ja kuvatallenteen valmistajan velvollisuudesta luovuttaa valmistamiaan tuotteita Kansalliskirjastolle maksuttomina vapaakappaleina.

Valtioneuvoston  asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista  (1082/2009). Asetuksessa säädetään mm. tieteellisten kirjastojen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista  (1230/2009). Asetuksessa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

Valtionavustuslaki  (688/2001). Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia eli tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n tuoton tilittämisestä ja käyttämisestä (1415/2016).