Tekijänoikeutta koskevat EU-säädökset

Euroopan unionin jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntöjä on harmonisoitu direktiiveillä ja EU-asetuksilla. Direktiivit velvoittavat jäsenvaltioita saattamaan voimaan direktiivin säännökset kansallisessa lainsäädännössään. EU-asetukset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta.

Myös Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen liittyy EU direktiiveihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu direktiivien ja muiden säädösten valmisteluun ja varmistaa kansallisella tasolla tapahtuvan kuulemisen avulla sen, että Suomen kannalta tärkeimmät asiat otetaan valmistelussa huomioon.

Tekijänoikeutta normittavia direktiivejä ja asetuksia ovat:

 • DSM-tekijänoikeusdirektiivi, (EU) 2019/790
 • verkkolähetysdirektiivi, (EU) 2019/789
 • lukemisesteasetus, (EU) 2017/1563
 • lukemisestedirektiivi, (EU) 2017/1564
 • verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä koskeva asetus, (EU) 2017/1128
 • yhteishallinnointidirektiivi, 2014/26/EU
 • orpoteosdirektiivi, 2012/28/EU
 • tietokoneohjelmadirektiivi, 91/250/ETY, 2009/24/EU
 • vuokraus- ja lainausdirektiivi, 92/100/ETY, kodifioitu 2006/115/EY
 • satelliitti- ja kaapelidirektiivi, 93/83/ETY
 • suoja-aikadirektiivi, 93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/EY, 2011/77/EU
 • tietokantadirektiivi, 96/9/EY
 • tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi, 2001/29/EY
 • kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivi, 2001/84/EY
 • teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivi, 2004/48/EY

Muualla verkossa

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330331   Sähköpostiosoite: