PISA-tutkimus ja tulokset 2000

PISA 2000 arviointitutkimuksen pääaiheena oli lukutaidon (reading literacy) arviointi. Arviointi kohdistui luetun ymmärtämisen ja tietoyhteiskunnassa toimivaan lukutaitoon.

 

Lukutaito määritellään PISA- arviointitutkimuksessa kirjoitettujen tekstien ymmärtämiseksi, käytöksi ja arvioinniksi lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi.

Vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkistettiin joulukuussa 2001. Tutkimuksen toteutti Suomessa Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuoden 2000 tutkimukseen osallistui 32 maata/aluetta, joista 28 oli OECD-maita.

Suomen tulokset: Pisteet OECD-maat Kaikki osallistujat
Lukutaito 546 1. 1.
Matematiikan osaaminen 536 4. 4.
Luonnontieteet 538 3. 3.