Tekijänoikeusjärjestöt

Tekijänoikeusjärjestöt edustavat oman alansa tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja yrityksiä ja keräävät ja tilittävät näille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymispäätöksellä ne voivat myös hoitaa käyttölupa-asioita sopimuslisenssijärjestöinä. Lisäksi ministeriö voi antaa järjestöille korvauksiin ja käyttömaksuihin liittyviä erityistehtäviä.

Tekijänoikeusjärjestöt (tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot) myöntävät lupia suojatun aineiston käyttämiseen, perivät käyttämisestä korvaukset ja tilittävät ne oikeuksien haltijoille tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain mukaisia, järjestön piirissä päätettäviä tilityssääntöjä noudattaen.

Toiminta pohjautuu oikeuksien haltijoiden antamiin valtakirjoihin tai sopimuksiin, joilla ne siirtävät oikeuksiaan yhteishallinnointiorganisaation hallinnoitaviksi ja valvottaviksi.

Teosten käyttäjien näkökulmasta järjestely helpottaa ja yksinkertaistaa oikeuksien hankintaa sekä korvausten maksamista kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenhaltijoille.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden lisäksi tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden ammatilliset yhdistykset ja toimialajärjestöt saattavat neuvotella oikeuksien käyttämisen yleisistä ehdoista mm. kustantajien ja radio- ja televisioyritysten kanssa sekä tarjota jäsenistölleen neuvontaa tekijänoikeudellisissa kysymyksissä.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot

Suomessa toimii seitsemän yhteishallinnointiorganisaatiota: APFI, Avate, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto.

Audiovisual Producers Finland - APFI ry valvoo audiovisuaalisten tuotantojen tuottajien oikeuksia.

Avate ry on av-alan tekijöiden tekijänoikeusjärjestö. Avate edustaa käsikirjoittajia ja ohjaajia ja toimii elokuva-alan kentällä ammattimaisen elokuvan tekemisen puolesta ja asiallisen sopimisen edistäjänä.

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry edistää ja valvoo esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia sekä kerää korvaukset äänitemusiikin julkisesta esittämisestä ja tilittää korvaukset edelleen niihin oikeutetuille.

Kopiosto ry on tekijöiden, esittäjien ja kustantajien yhteisjärjestö. Kopiosto valvoo mm. valokopiointiin, tv- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettämiseen liittyviä oikeuksia.

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry valvoo kuvataiteilijoiden oikeuksia kuvataiteen teosten käytön alueilla.

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry valvoo säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oikeuksia musiikin julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen äänitteille.

Sanasto ry on valtakunnallinen kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja hallinnoida kirjoittajien tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla.

Muita järjestöjä

Järjestöjen ohella tekijänoikeudellista tiedotusta ja valvontaa suorittaa useiden järjestöjen yhdessä perustama Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry. Sen tehtäviin kuuluu mm. tekijänoikeuspiratismin vastainen työ.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry toimii tekijänoikeuden alan yleisenä keskustelufoorumina. Yhdistyksen piirissä toimii Tekijänoikeusinstituutti, joka julkaisee tekijänoikeutta koskevia selvityksiä ja muuta aineistoa. Tekijänoikeudellisen yhdistyksen alaisuudessa toimiva Tekijänoikeuden tietokeskus on tekijänoikeuden alan erikoiskirjasto, johon on koottuna keskeinen tekijänoikeuskirjallisuus.

Lisätietoja

Jorma Waldén, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330338   Sähköpostiosoite: