Urheiluopistot liikunnan koulutuskeskuksina

Kuva: OKM / Katarina Koch

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta eli urheiluopistoa, joiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriö tukee.

Urheiluopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja valtakunnallisia liikunnan koulutuskeskuksia. Ne järjestävät myös liikunta-alan ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille.

Osa opistoista on mukana urheiluakatemiaverkostossa ja toimii urheilijoiden valmennuskeskuksena. Tehtävänä on tukea urheilijoita opiskelun ja urheilun yhdistämisessä.

Urheiluopistot järjestävät myös urheiluseurojen ohjaajien, valmentajien ja seurahenkilöstön koulutusta yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa.

Koulutustehtävänsä perusteella opistot saavat valtionrahoitusta. Rahoitus osoitetaan valtionosuuksina, jotka katetaan pääosin veikkausvoittovaroista.

Liikunnan koulutuskeskukset voivat saada myös harkinnanvaraista valtionavustusta kehittämishankkeisiin ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Liikunnan koulutuskeskukset

Lisätietoja

Hannu Tolonen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330314   Sähköpostiosoite:


Samuli Rasila, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330057   Sähköpostiosoite: