Opintotukijärjestelmä

Opintotuen tavoitteena on opintojen aikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos (Kela) yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Opintoraha, opintolaina ja asumislisä

Opintojen aikana maksettava opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opintotukea voi saada perusasteen jälkeisiin opintoihin aina korkeakouluopintojen jatkotutkintoihin saakka. Aikuisopiskelijat voivat saada Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea.

Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua, opinnoissa edistymistä ja tarvetta taloudelliselle tuelle. Tarveharkinnassa otetaan huomioon sekä opiskelijan omat tulot että vanhempien tulot. Korkeakouluopintoihin tukea saa rajoitetuksi ajaksi.  

Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa, osa opintolainan lyhennyksistä maksetaan valtion varoista opintolainahyvityksenä. Pienituloiset opintovelalliset voivat saada korkoavustusta opintolainan korkojen maksuun.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Asumistuesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Opintotukijärjestelmän mukaisen asumislisän piirissä ovat jatkossakin Ahvenanmaalla tai ulkomailla asuvat ja opiskelevat sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat opiskelijat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuella korvataan koulumatkojen kustannuksia ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa  sekä aikuisten perusopetuksessa opiskeleville. Tuki maksetaan joko opiskelijalle, koulukuljetuksen järjestäjälle tai matkalipun myyjälle, jolloin matkalipun voi ostaa alennuttuun hintaan.  Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki maksetaan opiskelijaravintolan pitäjälle opiskelijalounaan hinnan alentamiseksi.  Valtioneuvosto vahvistaa  enimmäishinnat ateriakokonaisuuksille.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: