Opetus- ja kulttuuriministeriön saavutettavuusseloste: okm.fi

Kerromme saavutettavuusselosteessa, miten opetus- ja kulttuuriministeriön okm.fi-verkkosivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Okm.fi-verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivuilla on kuitenkin vielä saavutettavuuspuutteita, joista keskeiset on kuvattu tarkemmin myöhemmin selosteessa. 

Verkkosivuston saavutettavuudesta on teetetty ulkopuolinen asiantuntija-arvio (2018) osana samaa julkaisualustaa käytävien ministeriöiden sivustojen arviointia. Havaittuja puutteita on korjattu. Julkaisujärjestelmässä tehtiin versiopäivitys (2020), jonka yhteydessä havaittuja saavutettavuusongelmia on korjattu 2020-2021. Saavutettavuus huomioidaan uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Lisäksi havainnoimme itse palvelun saavutettavuutta apuohjelmien avulla ja korjaamme havaittuja puutteita. Sivusto on ollut mukana AVI:n saavutettavuusvalvonnan otannassa.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkosivujemme saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected]. Kerro viestissäsi myös sen sivun verkko-osoite (www.okm.fi/...), jossa havaitsit puutteita.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
[email protected]
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Pyrimme korjaamaan puutteet saavutettavuudessa osana sivustoa tai sitä mukaa, kun puutteita korjataan yhteistä julkaisualustaa kehittämällä. Opastamme myös ministeriön virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Värit ja kontrastit eivät ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia 

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä, painikkeissa, haitarielementeissä ja alatunnisteessa. (1.4.1, 1.4.3, 1.4.11)

Linkitykset

Verkkosivuilla on epätäsmällisiä linkkitekstejä tai niissä on toistoa. Kaikkia sivustolta poisvieviä linkkejä tai esimerkiksi PDF-tiedoston avaavia linkkejä ei ole merkitty. Osa linkeistä ei erotu tarpeeksi selkeästi (korostuminen, kontrasti). Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä, joita korjataan muun päivitystyön yhteydessä. (1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.4.4, 2.4.9)

Tekstivastineet

Joistakin kuvista ja tekstiä esittävistä kuvista puuttuu sisältöä kuvaava tekstivastine. Myös PDF-tiedostoissa on kuvia, joilla ei ole tekstivastineita. (1.1.1, 1.4.5)

Otsikointi

Otsikkotasojen käytössä on puutteita sekä sivuilla että PDF-tiedostoissa. Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty, eikä kaikkia otsikkoja ole merkitty ohjelmallisesti. (1.3.1,2.4.2,2.4.10 ) 

Merkinnät koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan HTML-koodia. Tekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (1.3.1) 

Aria-merkinnöissä on puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia eikä kaikkia nimilappuja ei ole merkitty ohjelmallisesti (2.4.6, 4.1.2)

Liitetiedostot

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja liitetiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. 

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (1.1.1) 
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (1.3.1) 
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (1.3.1) 
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (1.3.1) 
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt 

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.  

Verkkosivuille julkaistaan valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä tuotettuja PDF-tiedostoja. Joistakin tiedostoista voi puuttua tekstivastineita, otsikoita, kielimäärityksiä ja rakennemäärittely. Puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.

Hanketietoja näytetään erillisestä järjestelmästä. Näissä toiminnoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri. Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Nämä puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.   

Sivustolla on linkkejä PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisuarkistolla on oma  saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu mahdolliset saavutettavuuspuutteet. 

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön sosiaalisen median kanavien sisällössä. Käytämme tähän some-palvelujen saavutettavuustyökaluja, jos sellaisia on saatavilla. 

Pyrimme varautumaan tekstityksiin tilaisuuksiemme tallenteissa, mutta välttämättä kaikkia ei pystytä tekstittämään määräajassa. Myös ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esim. tekstitykset, vaihtoehtoiset tekstit).

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä ja muut rajaukset (kohtuuton rasite)

Verkkosivuilla on aiemmin kuin 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, jotka eivät välttämättä ole saavutettavia. Lain mukaan näitä tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, ellei niitä tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen tai asiointiin. 

Verkkosivuilla on aiemmin kuin 23.9.2019 julkaistuja arkistomaisia sisältöjä kuten tiedotteita, uutisia, puheita, kolumneja, jotka eivät välttämättä ole saavutettavia.  Arkistomaisten sisältöjen julkaisupäivämäärä tai ajankohta on kerrottu sivulla. Arkistoituihin sisältöihin ei tehdä muutoksia eikä niitä tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.   

Verkkosivuille on upotettu joitakin videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videotiedostoja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta. 

Verkkosivuilla on myös sisältöä ja tiedostoja, jotka ovat kolmannen osapuolen tuottamia ja/tai näytetään sivuilla suoraan muista järjestelmistä. Näitä ovat julkaisut (valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto), päätösaineistot (päätöksentekojärjestelmä PTJ) sekä hankkeisiin liittyvät asiakirjat kuten ministeriölle annetut lausunnot (hankeikkuna). Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi ilman kohtuutonta rasitetta suoraan vaikuttaa niiden saavutettavuuteen, johon liittyvät puutteet on kuvattu aiemmin selosteessa.

Voit kuitenkin aina ottaa meihin yhteyttä ([email protected]) ja yritämme löytää vaihtoehtoisen tavan toimittaa tarvitsemasi tiedot.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme sekä kolmannen osapuolen tekemään arviointiin (2018) siitä täyttääkö verkkosivusto laissa määritellyt vaatimukset. 

Seloste on laadittu 21.9.2020 ja sitä on päivitetty viimeksi 19.12.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto