Kestävä kehitys ja Agenda 2030 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa kestävän kehityksen tavoitteet ja periaatteet huomioon strategioissaan sekä alaisten virastojen ja laitosten ohjauksessa. Samalla ministeriö kannustaa hallinnonalan toimijoita tekemään omia kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia.

Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin YK:ssa vuonna 2015. Agenda 2030 muodostaa ensimmäisen YK:n jäsenvaltioita koskevan toiminta-ohjelman ja tavoitteiston kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Suomi kantaa globaalia vastuuta sekä toimii aktiivisesti ja edelläkävijänä Agenda 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on omassa strategiassaan lupautunut vahvistamaan kansainvälistä vaikuttavuutta ja globaalia vastuuta sekä sitoutunut kestävään kehitykseen.

Kestävän kehityksen linjaukset hallinnonalalle

Opetus- ja kulttuuriministeriön on laatinut hallinnonalan kestävän kehityksen linjauksen (2020), jonka avulla ohjataan hallinnonalan toimintaa kestävälle pohjalle.

Koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikan keinoin voidaan osallistua kaikkien Agenda 2030 -tavoitteiden edistämiseen. Se tarkoittaa mm. sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaista toteutumista, korkealaatuista varhaiskasvatusta, osaamisen ja koulutustason nostoa, jatkuvaa oppimista, tiedon saatavuutta, kulttuurisia oikeuksia sekä hyvinvointia ja osallisuutta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi linjausten toteutumista sektorikohtaisesti ja yhteisesti koko hallinnonalalla.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta

Klikkaa kuvaa avataksesi sen isompana uuteen ikkunaan. Kuva: Suomen YK-liitto.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta: Ei köyhyyttä, ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, eriarvoisuuden vähemtäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja, vedenalainen elämä, maanpäällinen elämä, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, yhteistyö ja kumppanuus.

Lisätietoja

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330102   Sähköpostiosoite:


Hannu Vainonen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) Puhelin:0295330323   Sähköpostiosoite:


Emma Harju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330134   Sähköpostiosoite:


Aki Tornberg, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Puhelin:0295330316   Sähköpostiosoite: