Kansainvälinen yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat linjaukset ja sopimukset kansainvälisten järjestöjen, neuvostojen ja muiden organisaatioiden yhteistyötä varten. Ministeriö osallistuu mm. YK:n ja Unescon toimintaan.

Merkittävät alueelliset yhteistyöjärjestöt ovat Euroopan neuvosto ja OECD. Pohjoismaiden ministerineuvosto koordinoi pohjoismaista yhteistyötä koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa. Ministeriö osallistuu Arktisen neuvoston, Itämeren maiden ja Barentsin alueen yhteistyöhön alueneuvostoissa.

EU:n ulkosuhdetoiminta ja siihen liittyvät laaja-alaiset kehityspoliittiset tavoitteet tarjoavat kanavan yhteistyölle kolmansien maiden kanssa.

Ministeriöllä on strategioita ja ohjelmia, jotka keskittyvät esimerkiksi tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai aiheeseen.

Ministeriö myös edistää ja tukee mm. kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä. Yhteistyöstä on sovittu myös maiden välisissä yhteistyösopimuksissa, -ohjelmissa ja Memorandum of Understanding -asiakirjoissa.

Lisätietoja

Jaana Palojärvi, kansainvälisten asiain johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) Puhelin:0295330242   Sähköpostiosoite: