Taidenäyttelyiden valtiontakuu

Valtiontakuun tarkoituksena on edistää merkittävien näyttelyiden järjestämistä siten, että se vapauttaa museon vakuutusten aiheuttamista kustannuksista.

 

Valtiontakuujärjestelmää sovelletaan taidenäyttelyiden lisäksi myös historiallisiin ja muihin kulttuurinäyttelyihin. Valtiontakuu vapauttaa merkittävien näyttelyiden järjestäjät näyttelyesineiden vakuuttamisesta johtuvista kustannuksista. Järjestelmän tavoitteena on edistää korkeatasoista kansainvälistä ja kotimaista näyttelytoimintaa ja kulttuurivaihtoa.

Valtiontakuuseen oikeuttavan näyttelyn järjestäjänä voi olla vain kotimainen julkisyhteisö taikka muu yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö. Luonteeltaan kaupallisiin näyttelyihin takuuta ei voi saada. Näyttelytilojen tulee olla pysyvään näyttelytoimintaan tarkoitettuja ja niiden on täytettävä asianmukaiset palo- ja muut turvallisuusvaatimukset.

Valtiontakuu on harkinnanvarainen ja se voi sisältää näyttelynjärjestäjälle asetettavia ehtoja tai rajoituksia. Myös näyttelytiloille ja kuljetuksille voidaan asettaa yleisiä turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Valtiontakuuhakemus on toimitettava viimeistään kolme kuukautta ennen haetun valtiontakuun alkamista opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Mikäli päätös tarvitaan etuajassa, tulee hakemus toimittaa vastaavasti aikaisemmin.

HUOM. Myöhemmin mahdollisesti toimitettavat hakemuksen liitteet tulee lähettää suoraan lautakunnan sihteerille, ei ministeriöön.

Valtiontakuun myöntämisessä opetus- ja kulttuuriministeriötä avustaa näyttelyiden valtiontakuulautakunta.

Ohjeet

Lomakkeet

Mallit

Valtiontakuut Euroopassa

European indemnity schemes – comparative chart

Contact information

Lisätietoja

Petri Suni
Näyttelyiden valtiontakuulautakunta, Paasitie 15 E 21, 00830 Helsinki
p. 040-501 4240, [email protected]

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos
OKM Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
p. 0295 330 281, [email protected]