Lukiokoulutuksen kehittäminen

Lukiokoulutuksen kehittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee mm. lukiokoulutuksen rahoituksen, ylioppilastutkinnon ja lukiodiplomien uudistamista sekä oppimisen tukea koskevat esitykset. Uudistuksista on linjattu hallitusohjelmassa.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa lukiokoulutuksen tavoitteeksi on kirjattu laaja-alaisen yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen opiskelijoille. Lukiokoulutusta kehitetään omana koulutusmuotonaan, jolla on oma toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä rahoitusjärjestelmä.

Oppimisen tuki ja oikeus tukiopetukseen

Lukiolaisten oppimisen tukea uudistetaan, ja lukiolaisille tulee oikeus tukiopetukseen. Opintojen ohjauksella ja moniammatillisella tuella varmistetaan, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen. Tukea kohdistetaan erityisesti nuorille, jotka olisivat vaarassa jäädä jälkeen opetuksessa.

Ylioppilastutkinnon uudistaminen

Lukiodiplomeja kehitetään niin, että jatkossa yhden ylioppilastutkinnon kokeen voi korvata lukiodiplomilla.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen englanninkielisenä mahdollistetaan tarkasti rajatulle kohdejoukolle.

Lukiodiplomit

Lukiodiplomien suorittamisesta tulee opiskelijan oikeus ja niiden suoritusmahdollisuuden tarjoamisesta koulutuksen järjestäjän velvollisuus. Tämä edellyttää muutoksia lainsäädäntöön ja lukiodiplomien arvioinnin kehittämistä.

Lukiokoulutuksen rahoitus

Tavoitteena on uudistaa lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää ja samalla säilyttää kattava lukioverkko. Lukiokoulutuksen järjestäminen turvataan myös alueilla, joilla lapsia ja nuoria on jatkossa vähemmän. 

Lukiokoulutuksen rahoituksen halutaan vastaavan paremmin järjestämiskustannuksia. Rahoitusjärjestelmään sisältyvä ns. pienten lukioiden lisä uudistetaan ja edistetään kuntien rahoitusvastuun tasapuolista jakautumista oppilaan kotikunnan mukaan. 

Rahoitusmallin muutoksista tehdään vaikutusarvioinnit, ja muutoksille varataan riittävän pitkä siirtymäaika.

Uudistusten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lukiokoulutusta koskevien hallitusohjelman linjausten toimeenpanoa. Työryhmän määräaika päättyy 31.12.2024.

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Puhelin:0295330180   Sähköpostiosoite: