Luova talous

Kuva: TeamFinlnad/ Jukka RapoLuova talous korostaa kulttuurin ja luovuuden merkitystä ja lisäarvoa kansantaloudessa. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää luovaa taloutta  tukemalla tuote- ja palvelukehitystä, luovaa osaamista, vientiä ja markkinoillepääsyä sekä kulttuurimatkailua sekä kehittää luovien alojen toimijoiden verkostoitumismahdollisuuksia, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

Luovat alat muodostavat Suomessa alle neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoitteena on päästä lähemmäksi seitsemän prosentin EU-keskiarvoa.

Luovan talouden tiekartalla halutaan tukea luovien alojen yritysten kasvua. Monilla luovien alojen osaamisalueilla tarvitaan uusia ammattilaisia. Kaikkiin yrityksiin tarvitaan lisää IPR-osaamista, ja palveluiden myymisessä muun muassa julkisen sektorin hankintaosaaminen on tärkeää. Myös datan ja analytiikan osaaminen kaipaa vahvistusta.

Tiekartan käytännön toimenpiteet jakautuvat viiden pääotsikon alle, jotka ovat seuraavat:

  • Ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset
  • Erilaiset osaamispuutteet
  • Yrityksille suunnatut kehittämispalvelut
  • Kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet
  • Arviointimenetelmät ja mittarit

Lisätietoja

Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330067  


Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330144