Luova talous

Kuva: TeamFinlnad/ Jukka RapoLuova talous korostaa kulttuurin ja luovuuden merkitystä ja lisäarvoa kansantaloudessa. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää luovaa taloutta  tukemalla tuote- ja palvelukehitystä, luovaa osaamista, vientiä ja markkinoillepääsyä sekä kulttuurimatkailua sekä kehittää luovien alojen toimijoiden verkostoitumismahdollisuuksia, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

Suomessa luovien alojen osuus koko talouden arvonlisäyksestä on laskenut vuodesta 2016 lähtien ja vuonna 2020 se oli ensimmäisen kerran alle 3 prosenttia (2,9%). Tavoitteena on saada arvonlisäysosuus kasvu-uralle ja lähemmäksi verrokkimaiden jopa seitsemää prosenttia.

Luovan talouden tiekartalla halutaan tukea luovien alojen yritysten kasvua. Monilla luovien alojen osaamisalueilla tarvitaan uusia ammattilaisia. Kaikkiin yrityksiin tarvitaan lisää IPR-osaamista, ja palveluiden myymisessä muun muassa julkisen sektorin hankintaosaaminen on tärkeää. Myös datan ja analytiikan osaaminen kaipaa vahvistusta. Audiovisuaalisen alan vuonna 2022 valmistelema esitys toimialan ja valtion väliseksi kasvusopimukseksi oli merkittävä uusi avaus. Tavoitteena on soveltaa kasvusopimusmallia laajemmin kotimaisen IP:n luomiseen ja hyödyntämiseen.

Tiekartan käytännön toimenpiteet jakautuvat viiden pääotsikon alle, jotka ovat seuraavat:

  • Ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset
  • Erilaiset osaamispuutteet
  • Yrityksille suunnatut kehittämispalvelut
  • Kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet
  • Arviointimenetelmät ja mittarit

Lisätietoja

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330144   Sähköpostiosoite:


Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330067   Sähköpostiosoite: