Tekijänoikeuden EU-asioiden valmistelu Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu digitaalisiin sisämarkkinoihin ja tekijänoikeuksiin liittyvien direktiivien valmisteluun EU:ssa sekä valmistelee direktiivien toimeenpanon liittyvät muutokset Suomen tekijänoikeuslakiin.

Euroopan unionissa ei ole tällä hetkellä valmisteilla tekijänoikeuteen liittyviä uusia direktiivejä. EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset sisällytettiin osaksi Suomen lainsäädäntöä lailla, joka tuli voimaan 3.4.2023 (263/2023).

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä sen toimeenpano Suomessa

Direktiivi sopeuttaa EU:n jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädäntöä muutoksiin, joita digitaalinen toimintaympäristö aiheuttaa sisällön luojille, levittäjille ja kuluttajille.

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019.

Direktiivi verkkolähetyksistä sekä sen toimeenpano Suomessa

  • Direktiivi verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EU) 2019/789

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330331   Sähköpostiosoite: