Tekijänoikeuden EU-asioiden valmistelu Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu digitaalisiin sisämarkkinoihin ja tekijänoikeuksiin liittyvien direktiivien valmisteluun EU:ssa sekä valmistelee direktiivien toimeenpanon liittyvät muutokset Suomen tekijänoikeuslakiin.

Euroopan unionissa ei ole tällä hetkellä valmisteilla tekijänoikeuteen liittyviä uusia direktiivejä. Kansalliseen lainsäädäntöön valmistellaan muutoksia, jotka liittyvät tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä verkkolähetyksistä annettujen direktiivien toimeenpanoon.

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä sen toimeenpano Suomessa

Direktiivi sopeuttaa EU:n jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädäntöä muutoksiin, joita digitaalinen toimintaympäristö aiheuttaa sisällön luojille, levittäjille ja kuluttajille.

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Direktiivi verkkolähetyksistä sekä sen toimeenpano Suomessa

  • Direktiivi verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EU) 2019/789

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330331