Kirjallisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kirjallisuuden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen valmistelusta. Tavoitteena on tukea kirjailijoiden ja kääntäjien luovan työn tekemistä ja edistää suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta Suomessa ja ulkomailla sekä ylläpitää lukutaitoa ja innostaa ihmisiä lukemisen harrastamiseen.

Kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteiden mukaisesti ministeriö myöntää valtionavustuksia kirjallisuuden edistämistä ja lukemisen harrastamista tukevaan toimintaan sekä kirjallisuuden saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseen.

Suurin osa kirjallisuuden valtionavustuksista myönnetään kirjailijoille ja kääntäjille apurahoina ja avustuksina sekä välillisenä tukena kirjastoille. Ministeriö tukee valtakunnallisia kirjallisuuden alan järjestöjä. Lisäksi ministeriöstä tuetaan Kirjallisuuden vientikeskus FILIn toimintaa. FILIn tehtävänä on edistää Suomen kirjallisuuden tuntemusta ulkomailla ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä muille kielille sekä muun kielisen kirjallisuuden kääntämistä kotimaisille kielille. 

Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä lautakunta, jonka tehtävänä on vuosittain päättää kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista ja avustuksista. (Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 236/1961). Vuonna 2019 ministeriö asetti työryhmän valmistelemaan lain uudistusta. Lisätietoa lainuudistuksesta on säädösvalmistelusivulla Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistaminen.

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta edistetään ostotuella, joka kohdennetaan yleisille kirjastoille niiden kirjahankintoihin. Ostotuen avulla myös yleiset kirjastot voivat laajentaa ja monipuolistaa kokoelmiaan. Lisätietoa ostotuesta on ministeriön sivuilla Kirjastojen rahoitus.

Kirjallisuuden edistämiseen tarkoitettuja taiteilija-, kohde- ja lastenkulttuuriapurahoja, myöntää Taiteen edistämiskeskus.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee lisäksi erillismäärärahalla selkokielisen kirjallisuuden julkaisutoimintaa ja tunnetuksi tekemistä.  Selkokirjallisuuden avustusten ja apurahojen jakaminen on annettu tehtäväksi Kehitysvammaliiton Selkokeskukselle.

Asiantuntijaelimenä kirjallisuutta koskevissa asioissa toimivat Valtion kirjallisuustoimikunta sekä tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Lisätietoja