Uudistuva taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusta koskevaa lainsäädäntöä uudistamalla parannetaan opetuksen saatavuutta ja vahvistetaan toiminnan laatua. Uudistuksesta on linjattu hallitusohjelmassa.

Uudistuksen keskeiset tavoitteet liittyvät taiteen perusopetuksen

  • saavutettavuuden ja saatavuuden edistämiseen
  • rakenteellisiin muutostarpeisiin
  • valtionrahoitusjärjestelmän selkeyttämiseen

Saavutettavuuden ja saatavuuden edistäminen

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen liittyy mm. opetuksen alueellinen ja taiteenalakohtainen saatavuus, eri väestöryhmien osallistumismahdollisuudet, opetuksen taloudellinen saavutettavuus ja oppimisympäristöjen saavutettavuus.

Saavutettavuuden ja saatavuuden edistäminen varmistaa kulttuuristen ja sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista.

Rakenteelliset muutostarpeet

Rakenteelliset muutostarpeet taiteen perusopetuksessa liittyvät toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden suuntauksiin. Koulutusmuotoa koskeva sääntely on jäänyt jälkeen muutoksista, eikä vastaa enää tarpeita. 

Väestörakenteen muutokset vaikuttavat myös taiteen perusopetukseen, mikä asettaa uusia haasteita opetuksen järjestämiselle. 

Valtionrahoitusjärjestelmän selkeyttäminen

Keskeinen muutostarve on selkeyttää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuusjärjestelmän tavoitteita. 

Valtio rahoittaa taiteen perusopetusta noin 97 miljoonalla eurolla. Taiteen perusopetuksen valtionosuusoppilaitoksissa annettavan opetuksen määrä vuonna 2023 oli lähes 100 000 opetustuntia enemmän kuin valtionosuuden perusteeksi vahvistettujen laskennallisten opetustuntien määrä (1 837 400).

Uudistusten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän määräaika päättyy 30.6.2025.

Lisätietoja

Hanna Koskimies, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330048   Sähköpostiosoite:


Minna Karvonen, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330142   Sähköpostiosoite: