Neuvontajärjestöt

Kotitalousneuvontajärjestöt sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöt ovat valtakunnallisia opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta saavia järjestöjä. Keskusorganisaation lisäksi suuremmilla neuvontajärjestöillä on alue- ja paikallisorganisaatiot. Toiminta sisältää aikuisille, nuorille ja yrityksille suunnattua neuvontaa, konsultointia ja koulutusta. Neuvonta edistää yksilöiden tietoja ja taitoja harrastustoiminnassa ja taloudenpidossa sekä tukee elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä. 

Kotitalousneuvontajärjestöistä Marttaliitto ja Finlands Svenska Marthaförbund r.f. edistävät kotien ja perheiden taloudellista, henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä elinympäristön suojelua.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus tarjoaa erityisesti maaseudulla toimiville naisille kotitalous-, kuluttaja- ja maisemanhoidon neuvontaa sekä kehittää maaseudun pienyritystoimintaa.

Käsi- ja taideteollisuusalan neuvontajärjestöistä Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito ry edistää ja kehittää suomalaista käsityötä taitona, elinkeinona ja osana kansallista kulttuuria. Sámi Duodji ry toimii saamenkäsityön neuvontajärjestönä Lapissa.

Lisätietoja

Petra Heikkinen, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330068   Sähköpostiosoite: