Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik

OKM063:00/2021 Organ

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller uppfyllelse av de barn- och ungdomspolitiska målen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM063:00/2021

Ärendenummer VN/25628/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 10.12.2019 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 10.12.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Eija Kauniskangas, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 477
[email protected]

Sammandrag

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller uppfyllelse av de barn- och ungdomspolitiska målen.