Samarbetsgruppen för fritt bildningsarbete

Samarbetsgruppen för fritt bildningsarbete

OKM056:00/2018 Organ

Undervisnings - och kulturministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för fritt bildningsarbete för att ordna regelbundna kontakter mellan ministeriet och centrala aktörer. Samarbetsgruppen har till uppgift att vara undervisnings - och kulturministeriets sakkunnigorgan och bistå i ärenden som gäller verksamhetsbetingelserna för och utvecklandet av det fria bildningsarbetet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM056:00/2018

Ärendenummer OKM/50/040/2018 , VN/2072/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 15.11.2018 – 31.12.2030

Datum för tillsättande 15.11.2018

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Annika Bussman, opetusneuvos
[email protected]

Sammandrag

Undervisnings - och kulturministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för fritt bildningsarbete för att ordna regelbundna kontakter mellan ministeriet och centrala aktörer. Samarbetsgruppen har till uppgift att vara undervisnings - och kulturministeriets sakkunnigorgan och bistå i ärenden som gäller verksamhetsbetingelserna för och utvecklandet av det fria bildningsarbetet.