Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

OKM049:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM049:00/2022

Ärendenummer VN/24478/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.9.2022 – 2.1.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.10.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  20.10.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 190/2022

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Målet är att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning.

Sammandrag

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.