Ändringar av förordningarna om ansöknings- och antagningsgrunderna för utbildning efter den grundläggande utbildningen

OKM031:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Ändringar föreslås i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014), undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) och undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (856/2006).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM031:00/2021

Ärendenummer VN/9573/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 4.1.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

Ändringar föreslås i statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014), undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) och undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (856/2006).