Hallituksen esitys laiksi tutkimustietovarannosta; Regeringens proposition med förslag till lag om datalagret för forskningsinformation

OKM029:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Säädetään laki tutkimustietovarannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tutkimustoimijoiden käytettäväksi metatietoja Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta, kuten julkaisutietoja, tutkimusaineistojen kuvailutietoja ja rahoitusta koskevia tietoja.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM029:00/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 7.8.2019 –

Datum för tillsättande 7.8.2019

Lagberedning

RP med förslag till lag om datalagret för forskningsinformation
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  40/2021
  41/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  14.10.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 206/2021

Det stiftas en lag om datalagret för forskningsinformation. Datalagret för forskningsinformation ska med tanke på forskningsaktörer sammanställa och förmedla metadata om den vetenskapliga forskning som bedrivs i Finland, såsom uppgifter om publikationer, uppgifter som beskriver forskningsmaterial och uppgifter om finansiering.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

KontaktpersonJukka Haapamäki, undervisnings- och kulturministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jukka Haapamäki, Opetusneuvos
tel. +358 40 168 1102
[email protected]

Kontaktperson
Katariina Simonen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 273
[email protected]

Sammandrag

Säädetään laki tutkimustietovarannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tutkimustoimijoiden käytettäväksi metatietoja Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta, kuten julkaisutietoja, tutkimusaineistojen kuvailutietoja ja rahoitusta koskevia tietoja.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

UKM Beslut

UKM Beslut