Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

OKM021:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM021:00/2017

Ärendenummer 13/010/2017

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Osaaminen ja koulutus

spetsprojekt Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

åtgärder Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua

Lagberedning

Regeringsproposition HE 114/2017 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar 170/2017

Antagen författning-

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Utgångspunkter

Enligt Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet 2015–2019 språkundervisningen utökas och görs mångsidigare. Regionala försök med att utvidga språkurvalet i enlighet med den kläm som riksdagen har antagit möjliggörs.