Valtion taideteostoimikunta 2020 - 2022

Valtion taideteostoimikunta 2020 - 2022

OKM001:00/2020 Organ

Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013)5§:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut valtion taideteostoimikunnan toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM001:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 16.12.2019

Typ av organ Kommission

Kontaktperson
Petra Havu, KULTTUURIASIAINNEUVOS
tel. +358 295 330 185
[email protected]

Sammandrag

Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013)5§:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut valtion taideteostoimikunnan toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2022.

Mer om ämnet