Regeringspropositioner som avlåts till riksdagen

Regerings lagstiftningsplan görs upp två gånger om året, i början av riksdagens höst- och vårsession, som stöd för statsrådets och riksdagens arbete.

Nedan finns en lista över regeringspropositioner som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet. Informationen har plockats från statsrådets projektdatabas och uppdateras efter hand då beredningen framskrider. De svenskspråkiga översättningarna dyker upp på listan då de förts in i registret.

Ytterligare information

Eerikki Nurmi, lagstiftningsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295330234   E-postadress: