Kaisu-Maria Piiroinen, opetusneuvos

14260642

undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)
Telefon: 0295330359   E-postadress:
Postadress: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Besöksadress: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki