Tomi Kytölä, specialsakkunnig

undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning
0295330293  
Postadress: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Besöksadress: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki