Aineistoa ja ohjeita kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Sivulle on koottu ohjeita ja asiakirjamalleja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnille koe- ja verrokkiryhmien perheiden tavoittamiseen. Aineisto on koottu sivulle kokeiluasetelman mukaisesti toimipaikkamäärältään isommille ja pienemmille kunnille sekä verrokkikunnille.

Perheille tarkoitettu esite on lähetetty postissa kunnan kirjaamoon. Esite on ladattavissa myös verkosta.

Muut ohjeet

Ohjevideot

 

Lisätietoja

Mervi Eskelinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330160   Sähköpostiosoite: