Aineistoa ja ohjeita kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Sivulle on koottu ohjeita ja asiakirjamalleja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnille koe- ja verrokkiryhmien perheiden tavoittamiseen. Aineisto on koottu sivulle kokeiluasetelman mukaisesti toimipaikkamäärältään isommille ja pienemmille kunnille sekä verrokkikunnille.

Perheille tarkoitettu esite on lähetetty postissa kunnan kirjaamoon. Esite on ladattavissa myös verkosta.

 

Lisätietoja

Mervi Eskelinen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330160  


Marjaana Larpa, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue