Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

 

Finlands undervisnings- och kulturministerium och Sametinget/Sámediggi bjuder in Er till ett nordiskt forum om samisk utbildning vid Samekulturcentret Sajos i Enare den 1 - 2.12.2021. Utveckling av nordiskt sameskolsamarbete är ett av Finlands mål under dess ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Forumet är en del av Finlands ordförandeskapsprogram.

Arrangör: UKM

 

Finlands undervisnings- och kulturministerium och Sametinget/Sámediggi bjuder in Er till ett nordiskt forum om samisk utbildning vid Samekulturcentret Sajos i Enare den 1 - 2.12.2021. Utveckling av nordiskt sameskolsamarbete är ett av Finlands mål under dess ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Forumet är en del av Finlands ordförandeskapsprogram.

Arrangör: UKM