Hoppa till innehåll

Förskolepedagogiken överförs till undervisnings- och kulturministeriet vid årsskiftet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2012 13.37
Nyhet

Beredningen, förvaltningen och styrningen av förskolepedagogiken och dagvårdstjänsterna överförs från och med 1.1.2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Att dagvården överförs till undervisnings- och kulturministeriet gör att det bildas en enhetlig helhet ur barnens, familjernas och förvaltningens synvinkel. Det blir lättare att på ett kontinuerligt sätt utveckla dagvårdstjänsterna, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Överflyttningen påverkar inte kunden och det sker inga förändringar i det nuvarande dagvårdssystemet. I och med överförnigen upphör dagvården att vara en socialtjänst enligt socialvårdslagen. Samarbetet mellan ministerierna utökas i fråga om service och förmåner för barn och familjer, men koordinationsansvaret för barn- och familjepolitiken hör även framöver till undervisnings- och kulturministeriet.

Pressmeddelande 8.11.2012