Hoppa till innehåll

Nya element på förslag till Unescos förteckning över immateriellt kulturarv

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2020 11.57 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 13.16
Pressmeddelande
Publiken i Kaustby folkmusikfestivalen.
Bild: Lauri Oino

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår Kaustby spelmanstradition till Unescos förteckning över immateriellt kulturarv. Dessutom deltar Finland i den första samnordiska ansökan för den nordiska traditionen att bygga båtar på klink. Beslut om vilka som valts ut kommer i december.

Förslaget ”Kaustby spelmanstradition samt därtill hörande förfaranden och uttryck” har beretts av Museiverket i samråd med Kaustby Folkmusikinstitut rf och sammanslutningar som utövar traditionen. Finlands framställan undertecknades av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

I förslaget har Kaustby spelmanstradition identifierats och definierats enligt kriterierna i konventionen för immateriella kulturarv. Spelmanstraditionen är ett starkt och livskraftigt lokalt kulturarv.

Båtar har byggts på klink runt Östersjön i hundratals år. Norge samordnar framställan om att lägga den nordiska traditionen att bygga båtar på klink till Unescos förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv, och den understöds av samtliga nordiska länder. Finlands ansökan understöddes av 19 instanser på området.

Vartdera elementet upptogs redan 2017 i Finlands nationella förteckning över levande kulturarv tillsammans med 50 andra traditioner. Från den förteckningen kan man söka vidare till Unescos listor.

Mer information ger Mirva Mattila, UKM mirva.mattila(at)minedu.fi, tfn 02953 30269

Unescos förteckning över immateriellt kulturarv

  • Unesco upprätthåller en förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv
  • För sju år sedan ratificerade Finland Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Konventionen främjar skyddet av levande kulturarv och ger synlighet åt människors, gemenskapers och gruppers olika kulturtraditioner.
  • Museiverket svarar för genomförandet av konventionen i Finland.
  • Förteckningen omfattar över 500 element i 12 länder.
  • Beslutet var det första för Finlands del; en nominering av den finländska bastutraditionen inkommer i december 2020.

Annanstans på webben