Hoppa till innehåll

Utredning om god förvaltning inom idrotten är klar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2024 10.11
Nyhet

I utredningen behandlas aktuella frågor och informationsbehov när det gäller god förvaltningssed inom idrotten. Materialet baserar sig på nationella och internationella uppgifter från åren 2013–2023. I utredningen intervjuades också finländska idrottsaktörer. Lagstiftningen, organisationens egna riktlinjer och demokratin i beslutsfattandet identifierades som grund för god förvaltning. Däremot finns det brister när det gäller transparensen, representativiteten, kompetensen i fråga om innehållet i och utvecklandet av god förvaltning samt lagtolkningen, som man i fortsättningen bör ta tag i.

Utredningen genomfördes på uppdrag av delegationen för idrottsetiska frågor av Elina Hasanen, doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper.

”Det är viktigt att både internt inom idrotten och i samhället i stort föra en kontinuerlig diskussion om sätten att genomföra god förvaltning. Det går inte att få några snabbvinster, utan i arbetet behövs det långsiktighet och tillräckliga resurser”, säger Antti Aine, ordförande för delegationen för idrottsetiska frågor.

I samband med publiceringen av utredningen ordnar delegationen ett årsseminarium, där man diskuterar de centrala utmaningarna inom idrottsförvaltningen och funderar över varför det är viktigt att satsa på god förvaltning inom idrotten. Vid seminariet hörs experter inom såväl idrott som forskning, offentlig förvaltning och media. 

”Ansvar och hållbarhet blir allt viktigare inom idrotts- och motionsverksamheten. En god idrottsförvaltning genomsyrar hela verksamhetskulturen och främjar skapandet och upprätthållandet av en trygg, jämställd och likvärdig motions- och idrottsmiljö”, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

God förvaltning inom idrotten. Översikt över forskning och praxis från delegationen för idrottsetiska frågor.

---

Delegationen för etiska frågor inom idrotten är ett samordnings- och samarbetsorgan mellan olika förvaltningsområden och aktörer inom idrotten som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen har som mål att främja etiken inom idrotten samt fullgörandet av internationella avtal som relaterar till detta.

I delegationen ingår företrädare för justitieministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Rädda Barnen, Förbundet för mänskliga rättigheter, Seta, Finlands Olympiska Kommitté, Finlands Paralympiska Kommitté, Suomen Valmentajat, Suomen Koripalloliitto, Finlands Innebandyförbund, Finlands Friidrottsförbund, Suomen Painiliitto, Olympiska Kommitténs idrottsutskott och Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI. Ordförande för delegationen är professor i idrottsrätt Antti Aine och vice ordförande direktör Tiina Kivisaari vid undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för idrott.

Mer information: 
Antti Aine, professor, delegationens ordförande, , tfn +358 40 576 1117
Tiina Kivisaari, direktör, delegationens vice ordförande, tfn +358 295 330 178