Hoppa till innehåll

Idrottsföreningar fick 3,7 miljoner euro i föreningsstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2019 9.04
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat totalt 3,7 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamhet till motions- och idrottsföreningar. Med hjälp av föreningsstödet ger man barn och unga fler hobbymöjligheter samt stöder lokal föreningsverksamhet och främjandet av en rörlig livsstil. Genom understödet utvecklar man också frivilligarbetet i föreningarna.

Föreningsstödet beviljades till 395 föreningar. Av dessa är 258 nya projekt och 137 är projekt som får fortsättning. Understöden går till 114 kommuner. Föreningarna hade 50 samprojekt, och därigenom påverkar stödet även verksamheten i 143 andra föreningar än den sökande föreningens. 107 föreningar fick understödet för första gången.

På basis av ansökningarna bedriver man omfattande och betydande arbete i föreningarna för att främja barns och ungas rörlighet och motion. Föreningarna erbjuder hobbymöjligheter med låg tröskel och vill förebygga att unga slutar röra på sig. Antalet projekt där barn och unga är med och planerar och utvecklar verksamheten har ökat.

Det kommer att ordnas mer hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen och föreningarna samarbetar allt mer med skolor och daghem. Man vill dela upp de stora grupperna inom de populära grenarna så att grupperna blir mindre och kvaliteten bättre. Unga lärs också upp till olika uppgifter inom föreningarna.

Föreningar som anställer sin första arbetstagare prioriteras då understöden för anställningsprojekt beviljas. Inom utvecklingsprojekten försöker man hitta god praxis för frivilligverksamheten.

Det kom också in ansökningar för projekt inom e-sport, man kan rentav kalla e-sporten för årets ”fenomen”. Föreningsunderstöd beviljades till fyra e-sportprojekt inom fotboll, innebandy och motorsport.

Föreningsstödsbesluten kompletteras i början av hösten genom en särskild ansökan som riktar sig till barn i låginkomstfamiljer och deras möjligheter till att ha en rörlig hobby. Den nya ansökan grundar sig på att riksdagen i samband med godkännandet av statsbudgeten 2019 riktade ytterligare en miljon euro till föreningsstödet, och uttryckligen till att främja motion och rörlighet för barn i mindre bemedlade familjer.

Upplysningar:

Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377
Helena Silvennoinen, administrativ medarbetare, tfn 0295 330 290