Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en ny studentexamensnämnd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2012 11.46
Pressmeddelande -

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en ny studentexamensnämnd för 2013-2015 Till ordförande utsågs Patrik Scheinin vid Helsingfors universitet.

Övriga medlemmar i nämnden är professor Timo Airaksinen, undervisningsrådet Pekka Elo, universitetslektor Maria Green-Vänttinen, akademilektor Tom Gullberg, professor Kai Hakkarainen, specialsakkunnig Jan Hellgren, universitetslektor Raili Hildén, undervisningsrådet Lea Houtsonen, universitetslektor Taina Hämäläinen, professor Peter Hästö, professor Reija Jokela, chefen för språkutbildningscentret Taina Juurakko-Paavola, universitetslektor Nina Korimo-Godin, professor Mikko Lehtonen, universitetslektor Arto Lehmuskallio, professor Minna-Riitta Luukka, universitetslektor Jan Löfström, lektor Olli Löytty, överlärare Hanna-Leena Merenti-Välimäki, överlärare Sisko Mällinen, professor Virpi Mäkinen, undervisningsrådet Leena Nissilä, universitetslektor Yvonne Nummela, universitetslektor Arja Nurmi, universitetslektor Olli Paakkari, docent Jorma Paranko, universitetslärare Leena Partanen, forskare Pasi Pirttisaari, sektorchef Päivi Saarelainen, docent Timo Saarinen, professor Pekka Sammallahti, universitetslektor Päivi Sihvonen, undervisningsrådet Tiina Tähkä, universitetslektor Markku Varis, överlärare Aino Vuorijärvi ja professor Matti Vuorinen,

Undervisnings- och kulturministeriet utser för studentexamensnämnden en ordförande och ett behövligt antal övriga medlemmar efter att ha hört universiteten och de övriga högskolorna samt Utbildningsstyrelsen. Examensnämnden tillsätts för tre år i taget. Studentexamen leds av studentexamensnämnden, som också anordnar och genomför examen.


Ytterligare information:
- direktör Jari Rajanen, tfn 0295 3 30268
- specialmedarbetare Aleksi Kalenius, tfn 040 125 1032