Hoppa till innehåll

Understöd till bibliotek för riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2023 14.20 | Publicerad på svenska 1.3.2023 kl. 15.01
Nyhet

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat sammanlagt 1 343 000 euro till Helsingfors stadsbibliotek för skötseln av det riksomfattande utvecklingsuppdraget och sammanlagt 2 194 000 euro till bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag.

Helsingfors stadsbibliotek beviljades sammanlagt 1 343 000 euro för skötseln av det riksomfattande utvecklingsuppdraget. Genom det riksomfattande utvecklingsuppdraget verkställs de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster och främjas samarbetet mellan de allmänna biblioteken.

Biblioteken som sköter regionala utvecklingsuppdrag beviljades sammanlagt 2 194 000 euro enligt följande:

Joensuu regionbibliotek 146 000 euro, Kuopio stadsbibliotek 213 000 euro, Lahtis stadsbibliotek 336 000 euro, Uleåborgs stadsbibliotek 248 000 euro, Borgå stadsbibliotek 230 000 euro, Rovaniemi stadsbibliotek 177 000 euro, Tammerfors stadsbibliotek 288 000 euro, Åbo stadsbibliotek 306 000 euro och Vasa stadsbibliotek 250 000 euro.

Genom de regionala utvecklingsuppdragen skapas förutsättningar för att stärka verksamheten vid de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet. Utvecklingsuppdragen stöder utvecklingen av och personalens kompetens vid de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet samt främjar samarbetet mellan de allmänna biblioteken. 

Mer information: Mitro Kaurinkoski, sakkunnig, tfn 0295 330 341