Hoppa till innehåll

Understöd kan sökas för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för läsåret 2021–2022

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 11.42
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om understöd för kommunerna för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under läsåret 2021-2022. I år har 14,5 miljoner euro reserverats för understöden. Ansökningstiden slutar den 15 april. Besluten fattas före utgången av maj månad. Med understödet stöds intressanta och avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga i samband med skoldagen.

Pilotförsöket med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har inletts i 117 kommuner och 1 100 skolor i år. 232 000 skolelever har redan fått delta i olika aktiviteter. Den ansökningsomgång som nu inletts gäller verksamheten under nästa läsår (2021–2022). 

I hobbyerna ska barns och ungas önskemål beaktas och verksamheten ska inledas senast i september. Kommunerna kan vid hörandet av barn utnyttja bl.a. resultaten av Elevenkäten samt barnens och de ungas öppna svar. Hobbyverksamheten ska i regel ordnas veckovis och kontinuerligt.

På basis av erfarenheterna från pilotförsöket har ansökningsvillkoren justerats och understöd kan sökas också för skäliga transportkostnader, när den hobby som barnen och de unga önskar inte kan ordnas i skolans lokaler. Ansökan görs i regionalförvaltningsverkets e-tjänst. 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet (UKM)

Information om understödet samt anvisningar om ansökan (UKM)
Regionförvaltningsverkens e-tjänst

Vid regionförvaltningsverken ges mer information av:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Kristian Åbacka, kulturenhetens chef, tfn 0295 016 537, [email protected]
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, [email protected] 
Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Ansvarsområdet för undervisning och kultur
Henri Alho, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 517, [email protected]
Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet 
Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396, [email protected] 
Susanna Lammassaari, planerare, tfn 0295 017 383, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Lea Karjomaa, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 077, [email protected] 
Elli-Noora Rinne, planerare, tfn 0295 018 085, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Ansvarsområdet för undervisning och kultur
Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848, [email protected]
Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

Ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Idrottsväsendets överinspektör Ulla Silventoinen tfn 0295 017 663, [email protected]
Planerare Tapio Taskinen p. 0295 017 589, [email protected]