Hoppa till innehåll

Stöd till idrotts- och motionsföreningar och idrottsutbildningscenter för att lindra de negativa effekterna av coronapandemin

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 9.16 | Publicerad på svenska 4.5.2020 kl. 13.05
Pressmeddelande

Coronapandemin har försvårat verksamheten för lokala idrotts- och motionsföreningar och idrottsutbildningscenter. I rådande coronaläge stöder undervisnings- och kulturministeriet föreningarna med specialunderstöd. Ansökan om understöd börjar den 30 april och slutar två veckor senare den 14 maj.

Coronabidrag till idrotts- och motionsföreningar

Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förluster som uppstått på grund av covid-19-pandemin och att trygga organisationernas funktionsförmåga under rådande undantagsförhållanden.

Understöd kan sökas för att kompensera underskott i idrotts- och motionsföreningarnas allmännyttiga verksamhet som beror på coronapandemins konsekvenser för den sökandes verksamhet under tiden 1.3–31.5.2020.

Understöden är avsedda för registrerade föreningar med rättsförmåga. Understödet kan sökas från undervisnings- och kulturministeriet. Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Understöd till idrotts- och motionsföreningar på grund av covid-19-pandemin (specialunderstöd)

Mer information: Överinspektör Hannu Tolonen, tfn 0295 330 314, [email protected] och Mari Miettinen, överinspektör, tfn 0295 330 093, [email protected].

Coronabidrag för lokala idrotts- och motionsföreningars alternativa verksamhetssätt

Lokala idrotts- och motionsföreningar har snabbt utvecklat ersättande verksamhetsmodeller för att föreningarnas tjänster ska vara tillgängliga trots de begränsningar som coronapandemin föranleder.

Specialunderstödet är avsett för motions - och idrottsföreningar så att de kan ordna sin verksamhet och sina tjänster på ett sätt som avviker från det vanliga. Verksamheten kan vara t.ex. distanshandledning eller digital handledning eller distansträning under de verksamhetsbegränsningar som coronapandemin föranleder 1.3–31.5.2020.

Understöd kan sökas av lokala idrotts- och motionsföreningar som är registrerade föreningar. Understödet söks från regionförvaltningsverken. Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Specialunderstöd till lokala idrotts- och motionsföreningar för att ordna eller tillhandahålla verksamhet och tjänster på något annat sätt (t.ex. distans- eller digitalträning) under de verksamhetsbegränsningar som coronapandemin föranleder.

Mer information: Regionförvaltningsverken

Coronabidrag till riksomfattande idrottsutbildningscenter med avseende på det fria bildningsarbetet

Understödet är avsett för att kompensera de riksomfattande idrottsutbildningscentren för det underskott som coronapandemiläget föranlett i fråga om fritt bildningsarbete samt på grund av de begränsningar som uppstått 1.3–31.5.2020.

Det understöd som beviljas ska trygga idrottsutbildningscentrens verksamhetsförutsättningar och säkerställa att verksamheten kan fortsätta på ett så smidigt sätt som möjligt efter undantagstillståndet.

Understöd kan sökas av riksomfattande idrottsutbildningscenter. Ansökningstiden börjar den 30 april och löper ut den 14 maj kl. 16.15.

Specialunderstöd på grund av coronavirusläget för det fria bildningsarbete som ordnas vid riksomfattande idrottsutbildningscenter

Mer information: Samuli Rasila, överinspektör, tfn 0295 330057, [email protected]

Coronabidrag för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå samt till grenförbund som organiserar serierna

Understöd beviljas föreningar som spelar i Veikkaus-ligan  eller FM-ligan och andra föreningar på nationell huvudserie- eller divisionsnivå. Understödet är också avsett för de grenförbund som inom respektive gren ansvarar för att skicka idrottare till världscup-tävlingar.

Med bidraget kan lönekostnaderna för professionella idrottsutövare understödas under tidsperioden 1.3–31.5.2020. Understödet är avsett för en förändrad arbetssituation till följd av pandemin. Jääkiekon SM-liiga Oy, Fotbollsligan rf och grenförbunden ska i enlighet med understödsvillkoren fördela understödet vidare till fullt belopp till sina liga -, divisions - och huvudserieföreningar.

Det är undervisnings- och kulturministeriet som delar ut understöd. Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Coronabidrag för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå samt till grenförbund som organiserar serierna

Mer information: Överinspektör Hannu Tolonen, tfn 0295 330 314, [email protected]

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin.

Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april. För kultur och konst beviljades ett anslagstillägg på 40,3 miljoner euro i understöd, för grundläggande konstundervisning 3 miljoner euro i understöd och för idrott19,6 miljoner euro i understöd. De ansökningar om coronaunderstöd som inleddes i slutet av april hänför sig till dessa anslagsökningar.