Hoppa till innehåll

Tillsammans gör vi världens bästa grundskola - #denbästaskolan samlar de bästa idéerna och insatserna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2018 12.44 | Publicerad på svenska 6.9.2018 kl. 13.31
Pressmeddelande

Hur kan vi tillsammans göra vår grundskola till den bästa? Kampanjen #denbästaskolan uppmuntrar till att dela med sig av små och stora idéer och insatser, som bidrar till att skapa världens bästa jämlika grundskola. På denbastaskolan.fi kan var och en dela med sig av en idé eller insats samt få inspiration av andra. På sociala medier sprids idéerna med hashtaggen #denbästaskolan.

Kampanjen #denbästaskolan har startats av Grundskoleforumet. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen som leder Grundskoleforumets arbete, vill utmana alla att återgå till grundfrågorna, så att varje skola skulle vara den bästa skolan i framtiden.

- Hurdan är en bra skola? Vilken är skolans roll? Hur vet man att skolan och lärandet är av hög kvalitet? Vad vill du att ditt barn lär sig i sin närskola? I en hurdan skola lär du dig bra? Att söka svar och agera tillsammans är vad som behövs i den finländska utbildningsdiskussionen just nu, säger Heinonen.

Kampanjen #denbästaskolan syns på många håll under hösten

Under hösten ordnar Grundskoleforumet workshoppar, där man med gemensamma krafter funderar på metoder och åtgärder för att vi ska kunna nå vårt gemensamma mål om världens bästa jämlika grundskola. Alla nivåer och aktörer inom den grundläggande utbildningen är inbjudna: uppväxtgemenskapen för barnen och de unga, skolor och elever, utbildningsanordnare och aktörer på den nationella nivån. Workshoppar hålls på olika håll i Finland, den första i Åbo 17.9.
#Denbästaskolan syns i skolorna bland annat som en del av Världens största föräldrakväll. Evenemanget ordnas 12.11.2018 kl. 18, samtidigt i alla skolor som deltar. Skolorna får färdigt material för att ordna kvällen.

Från målsättningar till åtgärder

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2016 Grundskoleforumet för att utveckla den finländska grundskolan. Grundskoleforumet samlade aktörer och samarbetspartners inom den grundläggande undervisningen för att skapa en gemensam vision för grundskolans framtid. Genom diskussioner och gemensamma idéer har man i programmet Framtiden för den jämlika grundskolan dragit upp riktlinjer för mål och åtgärder för den jämlika grundskolans framtid.

- Vårt gemensamma mål är att varje skola är den bästa skolan. Världens bästa grundskola kräver kontinuerligt arbete, där allas insats är viktig. Tillsammans kan vi få spridning för de goda idéerna, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Kampanjen #denbästaskolan är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan. Kampanjen förverkligas i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. Grundskoleforumet utnyttjar de idéer och insatser som samlas in under kampanjen i utvecklingen av grundskolan.

Mer information:

- Undervisningsrådet Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen, [email protected], tfn 029 533 1155
- Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, Utbildningsstyrelsen, [email protected], tfn 029 533 1525
- Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 029 533 0134
- Projektchef Pauliina Kupila,  undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 029 533 0280

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning