Hoppa till innehåll

Information om finländsk forskning fås nu på en och samma plats – webbtjänsten forskning.fi öppnas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2020 11.01
Pressmeddelande

Den nya tjänsten forskning.fi sammanställer och sprider information om forskning som bedrivs i Finland och gör den lättillgänglig för alla. Tjänsten, som offentliggörs den 9 juni, gagnar såväl forskare, media, företag, organisationer, beslutsfattare som medborgare med intresse för forskning.

− Finländarna uppskattar vetenskap och forskning. Det är viktigt att det blir ännu lättare för var och en att hitta och att kunna tillfredsställa sitt behov av forskningsbaserad kunskap. Genomslaget för den ökar också alltmer, ju lättare det är för alla att få tillgång till den, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

För närvarande innehåller tjänsten uppgifter om det finländska forskningssystemet, finländska organisationers publikationer, projekt som finansieras av offentliga och privata forskningsfinansiärer samt statistik angående forskningspersonal och -finansiering samt bibliometriska data om publikationsverksamheten.

Längre fram kommer tjänsten att utvidgas tjänsten med nya informationshelheter och informationen att bli mer heltäckande. Bl.a. kommer det att finnas information om forskare som är verksamma i Finland, den forskning de tar fram och om andra forskningsrelaterade aktiviteter.

− Jag är glad över att tjänsten har öppnats, också av den anledningen att den kommer att finnas tillhands när vi firar året för forskningsbaserad kunskap 2021. Ett viktigt mål för temaåret är ju att öka synligheten och genomslagskraften för kunskapsbaserad forskning, säger minister Kosonen.

Datalagret för forskningsinformation ökar mobiliteten för data

Bakom tjänsten forskning.fi finns en riksomfattande datalagret för forskningsinformation som bl.a. sammanställer den information som universiteten, yrkeshögskolorna, forskningsinstituten och forskningsfinansiärerna upprätthåller i sina egna tjänster. Utöver att det ska vara lättare att hitta informationen, är syftet med datalagret för forskningsinformation att göra informationsutbytet mellan olika organisationer smidigare, underlätta användningen av informationen och minska forskarnas administrativa arbete.

Datalagret för forskningsinformation erbjuder också en unik kunskapsbas till stöd för beslutsfattandet inom forskningspolitiken. Det är lättare att bedöma forskningens genomslag och fatta beslut om styrningen av forskningen. Dessutom är tjänsten internationellt sett en föregångare, eftersom något motsvarande inte har gjorts i något annat land

Datalagret för forskningsinformation började byggas upp 2017. Projektet leds av undervisnings- och kulturministeriet och har genomförts av CSC - Centret för vetenskap. CSC har också samordnat samarbetet med olika andra aktörer.

− Det är första gången som information om finländsk forskning har sammanställts på ett så heltäckande sätt. Bakgrunden till tjänsten är flera års omfattande nationellt samarbete mellan aktörerna inom forskningsfältet, säger utvecklingschef Hanna-Mari Puuska från CSC.

Finlands Akademi ansvarar för införandet av information i webbtjänsten om de projekt som Akademin finansierar. Till en början är det bara de nyaste forskningsprojekten som presenteras, men längre fram kommer det att finnas tillgänglig information om forskningsprojekt från och med 2005. Dessutom har Akademin bidragit med visualiseringar för webbtjänsten. Med deras hjälp beskrivs forskningen i Finland i siffror. Visualiseringarna presenterar t.ex. forskningsfinansiering, forskningspersonal och publikationsverksamhet.

Mer information:

forskning.fi

UKM: Undervisningsrådet Jukka Haapamäki, tfn 0295 330 088, [email protected].

Finlands Akademi: Ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen tfn 029 533 5141, [email protected] (avsnittet Siffror om vetenskap och forskning); Reino Viita, direktör, tfn 029 533 5134, [email protected] (projektinformation)

CSC: Utvecklingschef Hanna-Mari Puuska, tfn 050 3818 568, [email protected]